UBS: Οι αλλαγές στους όρους των TLTROs νέος μοχλός πίεσης στις τράπεζες

Ενας ακόμα «άγνωστος x» προστίθεται στην εξίσωση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Οι κινήσεις που εξετάζει η ΕΚΤ και πώς μπορεί να στερήσουν σημαντική κερδοφορία. Τα σημερινά δεδομένα και τα σενάρια.

UBS: Οι αλλαγές στους όρους των TLTROs νέος μοχλός πίεσης στις τράπεζες

«H ΕΚΤ εξετάζει αλλαγές στους όρους στις στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTRO), σύμφωνα με τους Financial Times», επισημαίνει η ελβετική τράπεζα UBS.

Ταυτόχρονα, εκτιμά ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εξετάζει το ενδεχόμενο να αλλάξει την τιμολόγηση της χρηματοδότησης των TLTROs που παρέχονται στον τραπεζικό τομέα, ώστε να περιοριστούν τα κέρδη που θα μπορούσαν να αποκομίσουν από τα κεφάλαια που δανείζονται και παραμένουν κατατεθειμένα στην κεντρική τράπεζα.

«Θεωρούμε απίθανο ότι οι επενδυτές θα επιλέξουν υψηλά επίπεδα τραπεζικής έκθεσης στα χαρτοφυλάκιά τους κατά τη διάρκεια της θερινής ανάπαυλας, αλλά η έλλειψη σαφήνειας γύρω από τους όρους του TLTRO θα το κάνει ακόμη περισσότερο εμφανές. Αν δεν υπάρξει μια σαφής απόφαση από την ΕΚΤ σχετικά με αυτό, θα περιμέναμε ένα εύλογο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων στις ανακοινώσεις των κερδών αυτής της περιόδου», συμπεραίνει η UBS.

«Εδώ και καιρό λέμε ότι οι γνωστοποιήσεις των τραπεζών υποεκτιμούν το επιτόκιο δανεισμού που θα δουν οι τράπεζες, αν τα επιτόκια αυξηθούν: αναμένουμε ότι η δομή του ισολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των πλεοναζόντων κεφαλαίων που διακρατούνται στην κεντρική τράπεζα, θα οδηγήσει σε σημαντικά χαμηλότερο beta καταθέσεων από ό,τι υποθέτουν οι αριθμοί των τραπεζών», επισημαίνει η UBS.

Η ρευστότητα και η αποτίμηση των ευρωπαϊκών τραπεζών

«Εάν η ΕΚΤ καταστήσει ασύμφορη τη διακράτηση πλεονάζουσας ρευστότητας στον ισολογισμό, θα περιμέναμε σημαντικές αποπληρωμές από τις ισχυρές τράπεζες και ερωτήματα για τις πιο αδύναμες καθώς και κάποια μεταβλητότητα γύρω από την ευρύτερη ρευστότητα της αγοράς, καθώς ο ισολογισμός του Ευρωσυστήματος συρρικνώνεται», εξηγεί η τράπεζα. Η αλλαγή των όρων θα ήταν άλλο ένα ανεπιθύμητο επεισόδιο ρυθμιστικής αστάθειας, όπως π.χ. η απαγόρευση διανομής μερισμάτων το 2020, και θα υπονομεύσει σημαντικά τον μοναδικό βασικό λόγο για να εξετάσει κανείς το ενδεχόμενο να κατέχει τραπεζικές μετοχές σε μια σημαντική επιβράδυνση.

«Έχουμε τις ευρωπαϊκές τράπεζες να διαπραγματεύονται με 0,7 φορές την καθαρή εσωτερική αξία (Ρ/TNAV) για προβλεπόμενο δείκτη αποδοτικότητας ROTE σε 10,4% και 6,6 φορές τα μελλοντικά κέρδη, ήτοι discount 40% σε σχέση με τον δείκτη Eurostoxx στις 10,8 φορές και discount έναντι του μακροπρόθεσμου μέσου όρου 25%», υπολογίζει η τράπεζα.

Τι αναφέρει το άρθρο και πώς είναι η τρέχουσα κατάσταση

«Το άρθρο αναφέρει ότι θα ήταν πολιτικά απαράδεκτο για την ΕΚΤ να παράσχει στις τράπεζες ένα χρηματοδοτούμενο από τους φορολογούμενους κέρδος ενώ αυξάνει το κόστος δανεισμού για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, και οι περισσότερες τράπεζες πληρώνουν μπόνους στο προσωπικό και διανέμουν μερίσματα στους επενδυτές», εξηγεί η UBS.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, οι τράπεζες του Ευρωσυστήματος είχαν δανειστεί 2,2 τρισ. ευρώ σε πιο μακροχρόνιες κινήσεις αναχρηματοδότησης (Longer Term Refinancing Operations) και είχαν συνολικές καταθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούνται για κανονιστικούς λόγους, στην ΕΚΤ ύψους 4 τρισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από τις LTRO προσέλκυσε επιτόκιο μείον 1% κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid για τις τράπεζες που δεν συρρίκνωσαν το χαρτοφυλάκιο των δανείων τους που πληρούν τις προϋποθέσεις, που βελτιώθηκαν από το αρχικό σχέδιο του -0,5% για να δοθούν κίνητρα στις επιχειρήσεις να στηρίξουν πελάτες με δανεισμό.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι τράπεζες πληρώνουν το μέσο επιτόκιο καταθέσεων τριών ετών κατά τη διάρκεια της διάρκειας του TLTRO, μια δυνητικά σημαντική έκπτωση σε σχέση με τα επιτόκια της ανοικτής αγοράς, και το επιτόκιο καταθέσεων spot της ΕΚΤ, αν η καμπύλη των επιτοκίων είναι σωστή. 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v