Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Νέες ευκαιρίες στήριξης ευάλωτων μέσω εθελοντισμού

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους τομείς. Σε ποιους απευθύνεται.

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: Νέες ευκαιρίες στήριξης ευάλωτων μέσω εθελοντισμού

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2023. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ για νέους που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης σε διάφορους τομείς, από την παροχή βοήθειας σε μειονεκτούντα άτομα έως τη συμβολή στη δράση για την υγεία και το περιβάλλον, σε ολόκληρη την ΕΕ και πέραν αυτής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Με βάση το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, η πρόσκληση αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών αλληλεγγύης για τους νέους, διαθέτοντας πάνω από 142 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτήσει τον εθελοντισμό, έργα αλληλεγγύης υπό την καθοδήγηση νέων, ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας με επίκεντρο την αρωγή των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις και άλλα θύματα φυσικών ή μη φυσικών καταστροφών, όπως και την πρόληψη, την προώθηση και τη στήριξη στον τομέα της υγείας, καθώς και την επόμενη έκδοση του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Η πρόσκληση αυτή παρέχει επίσης στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να συνεισφέρουν σε επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, θα πρέπει να αναπτυχθεί αλληλεγγύη μεταξύ οργανώσεων και εθελοντών από τα κράτη μέλη, τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα [i] και άτομα και κοινότητες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, οι πρώτοι εθελοντές θα αναλάβουν δράση σε έργα σε ευρεία γεωγραφική κλίμακα.

Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε άτομα ηλικίας μεταξύ 18 και 30 ετών για δραστηριότητες αλληλεγγύης που ασχολούνται με κοινωνικές προκλήσεις, και μεταξύ 18 και 35 ετών για εθελοντισμό στήριξης διεθνών δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπου μπορούν να φυλλομετρήσουν και να βρουν φορείς που υλοποιούν έργα. Ομάδες νέων που έχουν εγγραφεί στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για έργα αλληλεγγύης στα οποία είναι επικεφαλής.

Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης βάσει σήματος ποιότητας, το οποίο πιστοποιεί ότι ο κάτοχος είναι σε θέση να διεξάγει δραστηριότητες αλληλεγγύης υψηλής ποιότητας σύμφωνα με τις αρχές, τους στόχους και τις απαιτήσεις του προγράμματος. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τη βοήθεια των εθνικών οργανισμών του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που εδρεύουν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα ή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA) για κεντρικές δράσεις. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απαριθμεί τα διάφορα είδη δράσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης άρχισε να λειτουργεί ως πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ από τον Οκτώβριο του 2018, με προϋπολογισμό λειτουργίας ύψους 375,6 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020. Βασίζεται σε προηγούμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα της αλληλεγγύης και στόχος του είναι να προσφέρει μια μοναδική πύλη για τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης και τους νέους που επιθυμούν να συνεισφέρουν στην κοινωνία σε τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη αξία γι' αυτούς. Με βάση την επιτυχία της πρωτοβουλίας, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης συνεχίζει και θα συνεχίσει τις δραστηριότητές του κατά την περίοδο 2021-2027, και θα τις επεκτείνει για να συμβάλει στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1,009 δισ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της επταετούς λειτουργίας του, το εν λόγω πρόγραμμα της ΕΕ θα δώσει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 270 000 νέους να συμμετάσχουν σε δράσεις αλληλεγγύης.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποστηρίζει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με φορείς και νέους σε έργα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων αυτών με τους εξής τρόπους:

  • προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας, με στόχο να παράσχει σε όλους τους νέους ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
  • υποστήριξη έργων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση των φυσικών οικοτόπων και του περιβάλλοντος, στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στη διευκόλυνση αλλαγών συμπεριφοράς
  • συμβολή στην ψηφιακή μετάβαση με την υποστήριξη έργων και δραστηριοτήτων που ενισχύουν τις ψηφιακές δεξιότητες, προωθούν τον ψηφιακό γραμματισμό και βοηθούν στην κατανόηση των κινδύνων και των ευκαιριών που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία
  • ενεργοποίηση και ενδυνάμωση των νέων ώστε να είναι ενεργοί στην κοινωνία και να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής

Χάρη στην εγγενή ευελιξία του, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης κινητοποιήθηκε γρήγορα για να στηρίξει τους εκτοπισμένους Ουκρανούς, σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς. Το 2022 οι αιτούντες έργα ενθαρρύνθηκαν να συμπεριλάβουν δραστηριότητες που συνδέονται με την ένταξη των εκτοπισμένων Ουκρανών, την προώθηση των ευρωπαϊκών κοινών αξιών ή την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v