Πόσο πίσω είναι η ΕΕ στην κυκλική οικονομία

Σύμφωνα με τη Eurostat, η παραγωγή έχει καταστεί αποδοτικότερη στη χρήση των πόρων, όμως η κατανάλωση υλικών παραμένει πολύ υψηλή και πρέπει να μειωθεί, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι κυκλικότητας. Το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης.

Πόσο πίσω είναι η ΕΕ στην κυκλική οικονομία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης της κυκλικής οικονομίας, για καλύτερη παρακολούθηση της προόδου που καταγράφει σε επίπεδο ΕΕ η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Σύμφωνα με τους δείκτες, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειές της για μείωση της κατανάλωσης υλικών και της παραγωγής αποβλήτων, ώστε να επιτύχει τους στόχους της κυκλικότητας, της κλιματικής ουδετερότητας και της μηδενικής ρύπανσης, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Βιργκίνιους Σινκέβιτσιους, δήλωσε σχετικά:

«Η εκθετική αύξηση της εξόρυξης πόρων αποτελεί βασική αιτία της τριπλής οικολογικής κρίσης της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης. Το μεγαλύτερο μέρος των υλικών, της ενέργειας και των άλλων πόρων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους, καταλήγουν με ταχείς ρυθμούς ως απόβλητα στην ατμόσφαιρα, το νερό και το έδαφος. Σύμφωνα με το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης, πρέπει να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, η οποία αναδεικνύεται σε μοντέλο ανάπτυξης της ΕΕ όσον αφορά τις επενδύσεις, την προστιθέμενη αξία, την απασχόληση και την καινοτομία. Η κυκλικότητα καθιστά το μοντέλο ανάπτυξής μας πιο βιώσιμο, πιο ανταγωνιστικό και πιο ανθεκτικό στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις της ενέργειας και της ασφάλειας του εφοδιασμού.»

Το αναθεωρημένο πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία περιλαμβάνει νέους δείκτες, όπως το αποτύπωμα υλικών και κατανάλωσης και η παραγωγικότητα των πόρων. Το πλαίσιο περιλαμβάνει και πρόσθετους δείκτες μέτρησης της προόδου που καταγράφεται στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ουσιώδη στοιχεία μιας κυκλικής και καθαρής οικονομίας. Επιπλέον, το πλαίσιο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση της συμβολής της κυκλικής οικονομίας στη βιωσιμότητα, την κλιματική ουδετερότητα και την ανθεκτικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το αποτύπωμα της κατανάλωσης, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από παραγωγικές δραστηριότητες, την εξάρτηση από τις εισαγωγές υλικών και την αυτάρκεια της ΕΕ σε βασικές πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat, η παραγωγή της ΕΕ έχει καταστεί αποδοτικότερη στη χρήση των πόρων, όμως η κατανάλωση υλικών παραμένει πολύ υψηλή και πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες μελλοντικής της μείωσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v