ΕΕ: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, λιγότερη εξάρτηση από τρίτες χώρες

Διακήρυξη των «27» μετά τη λήξη της συνόδου στη Γρανάδα. «Ενισχύουμε τη θέση μας ως βιομηχανική, τεχνολογική και εμπορική δύναμη, στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ευρωπαϊκή οικονομική ασφάλεια». Οι κρίσιμοι τομείς.

ΕΕ: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, λιγότερη εξάρτηση από τρίτες χώρες

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν αποφασισμένοι να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να τεθούν στην πρώτη γραμμή των νέων, πράσινων και ψηφιακών τεχνολογιών και να περιορίσουν την εξάρτησή τους από τρίτες χώρες, ιδίως την Κίνα.

Στη διακήρυξή τους, μετά τη λήξη της άτυπης συνόδου στη Γρανάδα της Ισπανίας, οι ηγέτες αναφέρουν ότι η πανδημία της Covid-19 και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έθεσαν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα της Ένωσης και τώρα χρειάζεται να δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητά της. Οι «27» συμφώνησαν ότι είναι αναγκαίο να περιορίσουν την εξωτερική εξάρτησή τους σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές και πράσινες τεχνολογίες, τις πρώτες ύλες και τα φάρμακα, και να ενισχύουν τις επενδύσεις στην έρευνα και τις δεξιότητες.

«Θα ενισχύσουμε τη θέση μας ως βιομηχανική, τεχνολογική και εμπορική δύναμη, δίνοντας έμφαση ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπου έχουμε ήδη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή μπορούμε να γίνουμε πρωτοπόροι», αναφέρεται στο ανακοινωθέν.

Στο κείμενο αυτό αναμένεται ότι θα βασιστούν τους επόμενους μήνες οι συζητήσεις γύρω από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον αυστηρότερο έλεγχο των εξαγωγών τεχνολογίας, ιδίως των τεχνολογιών εκείνων που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Κομισιόν σκοπεύει να συνεργαστεί με τα 27 κράτη μέλη για να αξιολογήσει, μέχρι τα τέλη του έτους, αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την οικονομική ασφάλεια της Ένωσης που να συνδέεται με τους προηγμένους ημιαγωγούς, την τεχνητή νοημοσύνη, την κβαντική τεχνολογία και τη βιοτεχνολογία. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομικής ασφάλειας που παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούνιο και αφορά την ενίσχυση της έρευνας και της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, τη σύναψη συμμαχιών με αξιόπιστους εταίρους και τη χρήση των υφιστάμενων εργαλείων εμπορικής άμυνας. Τα εργαλεία αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για το αν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Κίνα επωφελούνται αθέμιτα από επιδοτήσεις. Είναι πιθανόν να ακολουθήσουν έρευνες και για άλλες κινεζικές εξαγωγές, όπως των ανεμογεννητριών, είπε πηγή της ΕΕ.

Μέρος της συζήτησης θα επικεντρωθεί στο κατά πόσο οι χώρες είναι πρόθυμες να εναρμονίσουν την πολιτική τους για την εθνική ασφάλεια και να μεταφέρουν ορισμένες εξουσίες στις Βρυξέλλες.

Μια άλλη πτυχή είναι ο βαθμός στον οποίο οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές σε ξένες εταιρίες. Χώρες όπως η Σουηδία και η Ολλανδία θέλουν πιο ανοιχτές αγορές, ενώ άλλες, όπως η Γαλλία, εστιάζουν στην προστασία των ντόπιων παραγωγών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v