Κομισιόν: €145 εκατ. σε νέους για δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης

Δράσεις κοινωνικής ένταξης, παροχή βοήθειας σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμβολή στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, τη δημοκρατική συμμετοχή και την αντιμετώπιση προκλήσεων που αφορούν την υγεία. Αιτήσεις στην πλατφόρμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Κομισιόν: €145 εκατ. σε νέους για δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης

Σημαντική ώθηση θα δοθεί στις δραστηριότητες εθελοντισμού το 2024 χάρη στη νέα ευκαιρία χρηματοδότησης που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η οποία θα καλύπτει το 2024, θα στηρίξει τους νέους και τις νέες σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες αλληλεγγύης. Οι τομείς που καλύπτονται ποικίλλουν από τις δράσεις κοινωνικής ένταξης έως την παροχή βοήθειας σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, τη συμβολή στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, τη δημοκρατική συμμετοχή και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με την υγεία.

Για το 2024, η Επιτροπή προσάρμοσε το μοντέλο χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και αύξησε τα ποσά των επιχορηγήσεων για να μετριάσει τον αντίκτυπο του πληθωρισμού και να διασφαλίσει την επάρκεια του προϋπολογισμού των έργων. Επιπλέον, η νέα πρόσκληση παρέχει κίνητρα για πράσινες μετακινήσεις, ενώ αποσκοπεί και στη στήριξη της Ουκρανίας, η οποία αμύνεται κατά της ρωσικής εισβολής. Ειδικά έργα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης θα στηρίξουν τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το 2024 ανέρχεται σε 145 εκατ. ευρώ. Θα χρηματοδοτηθούν ο εθελοντισμός, έργα αλληλεγγύης υπό την καθοδήγηση νέων, ομάδες εθελοντισμού σε τομείς υψηλής προτεραιότητας και το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο συμβάλλει στις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε άτομα μεταξύ 18 και 30 ετών για δραστηριότητες αλληλεγγύης με στόχο την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων, και σε άτομα μεταξύ 18 και 35 ετών για εθελοντισμό στο πλαίσιο της στήριξης δραστηριοτήτων ανθρωπιστικής βοήθειας εκτός της ΕΕ. Οι νέοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, όπου μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες και να βρουν συμμετέχοντες φορείς. Ομάδες νέων που είναι εγγεγραμμένες στην πύλη μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης για έργα αλληλεγγύης υπό την καθοδήγησή τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v