Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΕ: Έκθεση-οδηγός για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

«Σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, οι πολίτες χρειάζονται ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αποτελεσματική νομική προστασία», δήλωσε η Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για θέματα Αξιών και Διαφάνειας Βιέρα Γιούροβα. Το κάλεσμα στα κράτη-μέλη.

ΕΕ: Έκθεση-οδηγός για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Η Ερωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση εστιάζει στην αποτελεσματική νομική προστασία και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τη στρατηγική του 2020 για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Περιέχει μια επισκόπηση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ και των πρόσφατων εξελίξεων όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη μέσω δικαστικών και εξωδικαστικών προσφυγών και περιγράφει λεπτομερώς το ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η ΕΕ για τη δίκαιη επίλυση των νομικών ζητημάτων μέσω της νομικής ή της δικαστικής οδού, αναφέρει ανακοίνωση της Κομιισόν.

Οι πολιτικές που περιγράφονται στην έκθεση αφορούν μεταξύ άλλων τις προσπάθειες για την ψηφιοποίηση του δικαστικού συστήματος, την προστασία των θυμάτων εγκληματικών πράξεων ή διακρίσεων, την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την προστασία των δικαιωμάτων των υπόπτων ή των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες, και άπτονται τομέων όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η ρύθμιση του διαδικτυακού περιεχομένου και η προστασία των δεδομένων.

Η έκθεση περιέχει επίσης μια επισκόπηση των επιτευγμάτων των κρατών μελών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν όσον αφορά τη διασφάλιση αποτελεσματικής νομικής προστασίας στους τομείς που καλύπτονται από το δίκαιο της ΕΕ.

Η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας Βιέρα Γιούροβα δήλωσε σχετικά:

«Στην Ευρώπη, όλοι είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Είναι καθήκον μας να σεβόμαστε αυτή την αρχή και την εφαρμόζουμε με αποφασιστικότητα. Σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία, οι πολίτες χρειάζονται ισότιμη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και αποτελεσματική νομική προστασία. Καλούμε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τον σεβασμό και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην πράξη».

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης Ντιντιέ Ρεντέρς προσέθεσε τα εξής:

«Όπως έχουμε διαπιστώσει, η στρατηγική μας για την ενίσχυση της εφαρμογής του Χάρτη λειτουργεί. Μέχρι σήμερα, 23 κράτη μέλη έχουν ορίσει ένα σημείο επαφής για την τόνωση της συνεργασίας και την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Χάρτη. Ενθαρρύνω τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα πορίσματα της έκθεσης, για να εξετάσουν το πώς θα μπορούσε να διασφαλιστεί αποτελεσματική νομική προστασία για όλους, χωρίς να μένει κανείς στο περιθώριο.»

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v