Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κανόνες για ενιαία άδεια εργασίας-διαμονής μεταναστών στην ΕΕ

Θεσπίζουν μία ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής. Προβλέπουν κοινό σύνολο δικαιωμάτων για εργαζομένους από τρίτες χώρες: συνθήκες εργασίας, κοινωνική ασφάλιση, αναγνώριση προσόντων και φοροελαφρύνσεις.

Κανόνες για ενιαία άδεια εργασίας-διαμονής μεταναστών στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επετεύχθη στις 18 Δεκεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί της αναθεωρημένης οδηγίας για την ενιαία άδεια.

Οι εν λόγω επικαιροποιημένοι κανόνες θεσπίζουν μία ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής στην ΕΕ («ενιαία άδεια»).

Οι αναθεωρημένοι κανόνες προβλέπουν ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες, όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας, την κοινωνική ασφάλιση, την αναγνώριση προσόντων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v