Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ξανα στις λίστες «Α» του CDP για την κλιματική αλλαγή ο όμιλος Japan Tobacco

Αναγνωρίστηκε για 5η συνεχή χρονιά στον τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας από τον παγκόσμιο περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Carbon Disclosure Project. Σε ποιες κατηγορίες ξεχώρισε.

Ξανα στις λίστες «Α» του CDP για την κλιματική αλλαγή ο όμιλος Japan Tobacco

H Japan Tobacco Inc. αναγνωρίστηκε για 5η συνεχή χρονιά για την κορυφαία της θέση στον τομέα της εταιρικής βιωσιμότητας από τον παγκόσμιο περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό Carbon Disclosure Project (CDP) πετυχαίνοντας μια διάκριση στις διάσημες λίστες του CDP, «Climate Change A List» και «Water Security A».

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος JT συγκαταλέγεται στην ομάδα 61 εταιρειών παγκοσμίως και 22 Οργανισμών στην Ιαπωνία που περιλαμβάνονται στη λίστα Climate Change A List και Water Security A List, ανάμεσα σε περισσότερες από 23.000 εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής δημοσιοποίησης CDP 2023. Συνολικά, αυτή η συμπερίληψη σηματοδοτεί την έκτη αναγνώριση του Ομίλου για την κλιματική αλλαγή και την τέταρτη για την ασφάλεια των υδάτων.

Καθώς η Φύση, η Κοινωνία και οι ζωές των Ανθρώπων είναι αλληλένδετες, η διατήρηση του τρόπου ζωής και των δραστηριοτήτων των επιχειρηματικών οργανισμών θα εξαρτηθεί από τη βιωσιμότητα του Περιβάλλοντος και των Κοινωνιών στις οποίες ζούμε. Η αρχή διαχείρισης της JT Inc βασίζεται στο μοντέλο 4S, σύμφωνα με το οποίο ο Όμιλος προσπαθεί να εκπληρώσει τις ευθύνες του προς τους καταναλωτές, τους μετόχους, τους εργαζομένους και την ευρύτερη Κοινωνία, λαμβάνοντας προσεκτικά υπόψη τα αντίστοιχα συμφέροντα αυτών των τεσσάρων βασικών ομάδων ενδιαφερομένων μερών και υπερβαίνοντας τις προσδοκίες τους, όπου ο Όμιλος μπορεί. Επιδιώκοντας αυτή την αρχή και υλοποιώντας τον Σκοπό του Ομίλου JT, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι συμβάλλει στη βιωσιμότητα του Περιβάλλοντος και της Κοινωνίας, μέσω της δέσμευσής της να εργάζεται για τα ουσιαστικά ζητήματα που ανακύπτουν.

«Βιωσιμότητα για όλους»

Ο Hisato Imokawa, Senior Vice President, Chief Sustainability Officer, δήλωσε:

«Είναι τιμή μας που ο Όμιλος JT αναγνωρίστηκε στη λίστα ‘Α’ του CDP για πέμπτη συνεχή χρονιά. Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει τις συνεχείς μας προσπάθειες να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να επεκτείνουμε τη διαφάνειά μας στην αποκάλυψη πληροφοριών. Το ‘Living with the Planet’ αποτελεί βασική πτυχή του JT Group Materiality και στοχεύουμε στην επίτευξη της βιώσιμης σχέσης μεταξύ Φύσης, Ανθρώπων και Επιχειρήσεων μέσω βελτίωσης των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας στο Περιβάλλον. Επί του παρόντος, καθορίζουμε πιο φιλόδοξους στόχους για τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες μας και σχεδιάζουμε να τους δημοσιοποιήσουμε σύντομα. Αυτοί οι στόχοι θα στηρίξουν την προσπάθειά μας να συμβάλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της κοινωνίας, εκπληρώνοντας περαιτέρω τις ευθύνες μας και διατηρώντας την εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών μας».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v