Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΕ: Νέα οδηγία για ταχύτερη διερεύνση θαλάσσιων ατυχημάτων

Περισσότερα από 2.000 θαλάσσια ατυχήματα συμβαίνουν κάθε χρόνο. Συμφωνία με στόχο την αποτροπή της απώλειας ανθρώπινων ζωών και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι αλλαγές.

ΕΕ: Νέα οδηγία για ταχύτερη διερεύνση θαλάσσιων ατυχημάτων

Πολιτική συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Οι συννομοθέτες συμφώνησαν στην αναθεώρηση της οδηγίας του 2009 για τα σοβαρά ατυχήματα, με στόχο να απλοποιηθεί και να αποσαφηνιστεί το ισχύον καθεστώς που διέπει τις έρευνες και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής, όχι μόνο στα σκάφη θαλάσσιων μεταφορών στα οποία εφαρμόζονται οι διεθνείς συμβάσεις, αλλά και στα μικρότερα αλιευτικά σκάφη κάτω των 15 μέτρων.

Όπως ζήτησαν οι ευρωβουλευτές, οι προθεσμίες για τις έρευνες θα είναι ταχύτερες. Οι έρευνες πρέπει να ξεκινούν εντός 2 μηνών και να ολοκληρώνονται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία του ατυχήματος ή του συμβάντος. Προβλέπεται περίοδος 2 μηνών για την προκαταρκτική αξιολόγηση ενός πολύ σοβαρού θαλάσσιου ατυχήματος στο οποίο εμπλέκεται αλιευτικό σκάφος μήκους μικρότερου των 15 μέτρων.

Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA) θα παρέχει επιχειρησιακή υποστήριξη και κατάρτιση στις εθνικές ερευνητικές αρχές κατόπιν αιτήματός τους, σεβόμενος παράλληλα την επιχειρησιακή ανεξαρτησία τους.

Η αναθεωρημένη οδηγία ευθυγραμμίζει επίσης το δίκαιο της ΕΕ με τις πλέον επικαιροποιημένες διεθνείς διατάξεις που έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και απαιτεί από τις αρχές διερεύνησης ατυχημάτων των κρατών μελών να συμμετέχουν σε διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους για τη βελτίωση, την αμοιβαία άντληση διδαγμάτων και τη βελτίωση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους.

«Μολονότι η ασφάλεια στη θάλασσα στα ύδατα της ΕΕ είναι πολύ υψηλή, με λίγους θανάτους και καμία πρόσφατη σημαντική πετρελαιοκηλίδα, περισσότερα από 2.000 θαλάσσια ατυχήματα και συμβάντα εξακολουθούν να αναφέρονται κάθε χρόνο», τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Επίτροπος Μεταφορών Αντίνα Βαλεάν δήλωσε: «Η σημερινή συμφωνία θα βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης και τις ρυθμιστικές αρχές να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να μειώσουν τα ατυχήματα, αποτρέποντας τελικά την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τη ρύπανση του περιβάλλοντος».

Η πολιτική συμφωνία πρέπει τώρα να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. Τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 30 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της αναθεωρημένης οδηγίας για να μεταφέρουν τις διατάξεις της στην εθνική τους νομοθεσία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v