Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κομισιόν: Καλεί αγρότες σε διαβούλευση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Αγρότες και μικροί προμηθευτές τροφίμων καλούνται να υποδείξουν αν έχουν αντιμετωπίσει αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και εάν η νομοθεσία τούς προσφέρει προστασία έναντι οικονομικά ισχυρότερων αγοραστών. Σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, έως τις 15 Μαρτίου.

Κομισιόν: Καλεί αγρότες σε διαβούλευση για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους αγρότες και όλους τους φορείς στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με τις εμπειρίες τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. H εν λόγω έρευνα, που αφορά αγρότες της ΕΕ και μικρούς προμηθευτές που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, καλύπτοντας διαφορετικά στάδια παραγωγής και διανομής, είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ έως τις 15 Μαρτίου 2023. Οι ερωτηθέντες μπορούν να υποδείξουν εάν έχουν αντιμετωπίσει πρόσφατα αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ή εάν η ισχύουσα νομοθεσία τούς προσφέρει επαρκή προστασία έναντι οικονομικά ισχυρότερων αγοραστών.

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού στις 22 Φεβρουαρίου παρουσίασε επιλογές απλούστευσης με στόχο τη μείωση του φόρτου για τους γεωργούς της ΕΕ, επιχειρεί επίσης δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην τροφική αλυσίδα και στη βελτίωση της καταπολέμησης των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή θα παρουσιάσει στα κράτη μέλη σειρά ενεργειών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η διαφάνεια της αγοράς, η εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και η επιβολή της, το κόστος παραγωγής ή ο πιο ομοιόμορφος έλεγχος των υφιστάμενων κανόνων για τα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θα λάβει υπόψη τα αποτελέσματα της στοχευμένης διαβούλευσης, η οποία θα ξεκινήσει τον Μάρτιο και θα προσδιορίσει τις κύριες πηγές ανησυχίας των αγροτών, καθώς και τις πηγές διοικητικού φόρτου και πολυπλοκότητας. 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v