Στενός δημοσιονομικός κορσές και ένωση κεφαλαιαγορών στην ευρωζώνη

"Η οικονομική δραστηριότητα είναι και θα παραμείνει υποτονική στο εγγύς μέλλον", αναφέρει η δήλωση της Συνόδου Κορυφής. "Επιταχύνουμε κατεπειγόντως την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών".

Στενός δημοσιονομικός κορσές και ένωση κεφαλαιαγορών στην ευρωζώνη

Μείγμα αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής σε συνθήκες υποτονικής οικονομικής δραστηριότητας στο εγγύς μέλλον και εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών για χρηματοδότηση της πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, είναι η συνταγή που υποστηρίζουν οι ηγέτες στη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης, σε διευρυμένη σύνθεση.

«Καλούμε την Ευρωομάδα να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις. Ο συνεχής στενός συντονισμός των οικονομικών μας πολιτικών θα είναι καθοριστικής σημασίας για να μπορέσει να υλοποιηθεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα η ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η οικονομική δραστηριότητα είναι και θα παραμείνει υποτονική στο εγγύς μέλλον», αναφέρει η δήλωση που εξέδωσε η σύνοδος κορυφής.

«Σημειώνοντας την επιστολή του Προέδρου της Ευρωομάδας της 18ης Μαρτίου 2024, είμαστε αποφασισμένοι να επιταχύνουμε κατεπειγόντως την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μας, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της σημαντικής χρηματοδότησης που χρειάζεται για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση».

Αναλυτικά η δήλωση της συνόδου κορυφής:

1. Συζητήσαμε σχετικά με την οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση. Η οικονομική δραστηριότητα είναι και θα παραμείνει υποτονική στο εγγύς μέλλον. Με τον πληθωρισμό σε πτωτική τροχιά, που οδηγεί σε στήριξη των πραγματικών εισοδημάτων, έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες για σταδιακή ανάκαμψη στο μέλλον. Παραμένουμε ενωμένοι ως προς την αταλάντευτη αποφασιστικότητά μας να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας.

2. Καλούμε την Ευρωομάδα να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις. Ο συνεχής στενός συντονισμός των οικονομικών μας πολιτικών θα είναι καθοριστικής σημασίας για να μπορέσει να υλοποιηθεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα η ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ.

3. Για την προώθηση της ενιαίας αγοράς, τη βελτίωση των πηγών χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και την παροχή ελκυστικών ευκαιριών αποταμίευσης στους πολίτες της ΕΕ απαιτούνται ανοικτές, εύρυθμες και ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Το παραπάνω είναι καίριο για την τόνωση των επενδύσεων, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Σημειώνοντας την επιστολή του Προέδρου της Ευρωομάδας της 18ης Μαρτίου 2024, είμαστε αποφασισμένοι να επιταχύνουμε κατεπειγόντως την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μας, η οποία θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση της σημαντικής χρηματοδότησης που χρειάζεται για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Προς τούτο:

α) καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν την ταχεία ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου που εκκρεμεί σε ό,τι αφορά το σχέδιο δράσης για την Ένωση Κεφαλαιαγορών του 2020·

β) καλούμε όλα τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεχίσουν τις εργασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία εφαρμογή όλων των μέτρων που περιγράφονται στη δήλωση της Ευρωομάδας σε διευρυμένη σύνθεση σχετικά με το μέλλον της Ένωσης Κεφαλαιαγορών·

γ) ζητούμε από την Ευρωομάδα σε διευρυμένη σύνθεση να εξετάζει τακτικά τις επιδόσεις και την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο των μέτρων που έχουν προσδιοριστεί.

4. Εκφράζουμε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η στρατηγική για την ολοκλήρωση των κεφαλαιαγορών θα συζητηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Απρίλιο και αναθέτουμε στην ΕΜΑ να προχωρήσει ενεργά τις εργασίες επί των σχετικών προτάσεων ενόψει της συνόδου αυτής. Εξακολουθούμε να επιλαμβανόμαστε του θέματος και θα εξετάζουμε τακτικά την πρόοδο.

5. Χαιρετίζουμε την πρόοδο που έχει επιτύχει η Βουλγαρία στην πορεία της προς την υιοθέτηση του ευρώ και ενθαρρύνουμε τις συνεχιζόμενες προσπάθειες προς την επίτευξη όλων των κριτηρίων σύγκλισης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v