ΕΕ: Επιπλέν €10 εκατ. για στήριξη Ουκρανών ερευνητών

Θα δώσει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 50 επιπλέον ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία να συνεχίσουν το έργο τους στην ΕΕ.

ΕΕ: Επιπλέν €10 εκατ. για στήριξη Ουκρανών ερευνητών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπλήρωσε τον προϋπολογισμό της πρωτοβουλίας MSCA4Ukraine, η οποία συστάθηκε για τη στήριξη ερευνητών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία, με επιπλέον 10 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα, το οποίο θεσπίστηκε στο πλαίσιο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA), έχει στηρίξει εκτοπισθέντες ερευνητές από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα δώσει τη δυνατότητα σε τουλάχιστον 50 επιπλέον ερευνητές, συμπεριλαμβανομένων υποψηφίων διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνητών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Ουκρανία να συνεχίσουν το έργο τους με ασφάλεια σε ερευνητικά έργα σε πανεπιστήμια, εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα που εδρεύουν στην ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη».

Θα επιτρέψει επίσης στους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση, δεξιότητες και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης. Θα διατίθεται ειδική στήριξη για οργανισμούς που φιλοξενούν ερευνητές και υποτρόφους που μετεγκαθίστανται με τις οικογένειές τους.

Από την έναρξή του, το πρόγραμμα υποτροφιών MSCA4Ukraine έχει στηρίξει 125 εκτοπισμένους ερευνητές από την Ουκρανία, οι οποίοι εκπαιδεύονται και εργάζονται σε 21 χώρες, αναφέρει ανακοίνωση της Κομισιόν..

Οι επιλεγμένοι ερευνητές θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν νέο έργο ή να συνεχίσουν τις προηγούμενες εργασίες τους για να συνεχίσουν την έρευνά τους σε οποιοδήποτε θέμα της επιλογής τους, μεταξύ άλλων για θέματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία και την ανάκαμψή της.

Οι σημερινοί υπότροφοι MSCA4Ukraine συμβάλλουν σε θέματα όπως η διερεύνηση εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία ή η αντιμετώπιση των αναγκών ψυχικής υγειονομικής περίθαλψης των εκτοπισμένων Ουκρανών γυναικών.

Το καθεστώς αποτελεί μέρος της ευρύτερης στήριξης της ΕΕ προς την Ουκρανία. Ειδικότερα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, η Ουκρανία συμμετέχει στο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» και στο πρόγραμμα Ευρατόμ χωρίς να χρειάζεται να συνεισφέρει οικονομικά. Η ΕΕ άνοιξε πρόσφατα Γραφείο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» στο Κίεβο και δημιούργησε ένα πρόγραμμα για να βοηθήσει τις ουκρανικές εταιρείες υπερπροηγμένης τεχνολογίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).

Δημιούργησε επίσης έναν κοινοτικό κόμβο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) στην Ουκρανία, ο οποίος θα παρέχει στους Ουκρανούς φορείς καινοτομίας που παραμένουν στη χώρα καταγωγής τους πρόσβαση σε εταίρους, αγορές, κλίνες δοκιμών, προγράμματα κατάρτισης και επενδύσεις.

Στις 18 και 19 Απριλίου, οι ερευνητές MSCA4Ukraine θα δώσουν τις μαρτυρίες τους στο ετήσιο συνέδριο των δράσεων Marie Skłodowska-Curie σχετικά με το θέμα της σταδιοδρομίας των ερευνητών που διοργανώθηκε από τη βελγική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επόμενα βήματα

Η επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων MSCA4Ukraine αναμένεται να δημοσιευτεί τον Μάιο του 2024, επιτρέποντας σε επιλεγμένους ερευνητές να ξεκινήσουν τις υποτροφίες τους έως τις αρχές του 2025. Το πρώτο βήμα για τους ερευνητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση είναι η προετοιμασία αίτησης από κοινού με τον δυνητικό οργανισμό υποδοχής τους, ο οποίος στη συνέχεια θα υποβάλει την πρόταση εξ ονόματος του ερευνητή.

Λίγο μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης θα διοργανωθεί ενημερωτική ημερίδα για τους υποψήφιους οργανισμούς υποδοχής.

Ιστορικό

Η MSCA4Ukraine αποτελεί μέρος της ευρύτερης αντίδρασης της ΕΕ στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δρομολογήθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2022 με αρχικό προϋπολογισμό ύψους 25 εκατ. EUR από τις δράσεις Marie Skłodowska-Curie, μέρος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», το MSCA4Ukraine είναι το ειδικό πρόγραμμα της Επιτροπής για τη στήριξη εκτοπισμένων ερευνητών από την Ουκρανία, το οποίο τους επιτρέπει να συνεχίσουν το έργο τους με ασφάλεια στην Ευρώπη. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων MSCA4Ukraine θα είναι ανοικτή σε Ουκρανούς υπηκόους, ανιθαγενείς και υπηκόους τρίτων χωρών με κύρια κατοικία στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022, οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί από την εν λόγω ημερομηνία.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στη διασφάλιση του συστήματος έρευνας και καινοτομίας της Ουκρανίας και της ελευθερίας της επιστημονικής έρευνας γενικότερα.

Οι υποστηριζόμενοι ερευνητές ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με τους ομολόγους τους στην Ουκρανία, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία και την ολοκλήρωση μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων της χώρας και της ΕΕ. Η διατήρηση αυτής της συνεργασίας θα διευκολύνει επίσης την επιστροφή και την επανένταξή τους στην Ουκρανία μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. Μολονότι οι υποστηριζόμενοι ερευνητές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν το ερευνητικό τους θέμα, σημαντικός αριθμός υποτρόφων αποφάσισαν να ασχοληθούν με θέματα που συνδέονται άμεσα με την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία.

Το MSCA4Ukraine τελεί υπό τη διαχείριση ομάδας οργανισμών με πείρα στη στήριξη ερευνητών που διατρέχουν κίνδυνο. Αποτελείται από τους Scholars at Risk Europe (που φιλοξενείται στο Πανεπιστήμιο Maynooth, Ιρλανδία), το Ίδρυμα Alexander von Humboldt στη Γερμανία και την Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Οι οργανισμοί αυτοί συμμετέχουν επίσης στο χρηματοδοτούμενο από την MSCA έργο για τη στήριξη ερευνητών που διατρέχουν κίνδυνο InspirEurope +.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v