ΕΕ: Τίθεται σε ισχύ η πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

«Η Κομισιόν διασφαλίζει την πρόσβαση σε διαφοροποιημένο, οικονομικά προσιτό και βιώσιμο εφοδιασμό με βασικά ορυκτά. Με τη νομοθεσία αυτή, η ΕΕ θα ενισχύσει τον εγχώριο εφοδιασμό και θα μειώσει την εξάρτησή της από μεμονωμένους προμηθευτές».

ΕΕ: Τίθεται σε ισχύ η πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Τίθεται σε ισχύ η ευρωπαϊκή πράξη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση διαφοροποιημένου, ασφαλούς και βιώσιμου εφοδιασμού της βιομηχανίας της ΕΕ με κρίσιμες πρώτες ύλες. Η ασφαλής πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες είναι απαραίτητη για στρατηγικούς τομείς, όπως οι καθαρές τεχνολογίες, η ψηφιακή τεχνολογία, η άμυνα και η αεροδιαστημική.

Η Ευρώπη διαθέτει πλέον ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων και την εδραίωση της βιωσιμότητας και της κυκλικότητας των αλυσίδων εφοδιασμού κρίσιμων πρώτων υλών στην ΕΕ, συνεχίζοντας παράλληλα να υλοποιεί το πρόγραμμά της για τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού, αναφέρει ανακοίνωψση της Κομισιόν.

Με τη νομοθεσία αυτή, η ΕΕ θα ενισχύσει τον εγχώριο εφοδιασμό και θα μειώσει την εξάρτησή της από μεμονωμένους προμηθευτές. Όπως κατέδειξαν οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι στρατηγικές εξαρτήσεις εξέθεσαν την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε κινδύνους διαταραχής της αλυσίδας εφοδιασμού.

Σήμερα, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Σέφτσοβιτς εκφώνησε ομιλία κατά την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης του συμβουλίου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Ο Επίτροπος κ. Μπρετόν εκφώνησε επίσης ομιλία στους υψηλού επιπέδου εκπροσώπους του συμβουλίου για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το εν λόγω συμβούλιο θα συμβάλει καθοριστικά στην εφαρμογή του νέου πλαισίου πολιτικής, στηρίζοντας την Επιτροπή στην επιλογή και την υλοποίηση στρατηγικών έργων, στην ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης και τις πρωτοβουλίες κυκλικότητας, καθώς και στη διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας και των στρατηγικών συμπράξεων για τις πρώτες ύλες. Εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών και της Επιτροπής συναντώνται σήμερα για να συζητήσουν την εφαρμογή του κανονισμού.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v