Γ. Γκέκας (Accenture): Τι φέρνει ο νέος κόσμος των Space Analytics

Πώς ο τομέας Space Data Analytics, συνδυάζοντας τη δυναμική των νέων τεχνολογιών και των διαστημικών δεδομένων, φέρνει νέες δυνατότητες για την επιχειρηματικότητα, εξηγεί στο Euro2day.gr o Data & AI Managing Director και επικεφαλής του τομέα Space Analytics της εταιρείας.

Γ. Γκέκας (Accenture): Τι φέρνει ο νέος κόσμος των Space Analytics

Ανεξάντλητες είναι οι δυνατότητες των ‘Sρace Data Analytics’, που παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σε όλους τους κλάδους της οικονομίας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τον Γιάννη Γκέκα, Data & AI Managing Director της Accenture και μέλος του Your Directors Club.

Πρόκειται για ένα δυναμικό τομέα όπου παρατηρείται έξαρση ανάπτυξης και επενδύσεων σε όλον τον κόσμο, τονίζει μιλώντας στο Euro2day.gr. Ο τομέας των ‘Sρace Analytics’ αφορά σε νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για τη διαχείριση Δορυφορικών, Remote Sensing και Earth Observation δεδομένων συμπεριλαμβανομένων RADAR/ INSAR, LIDAR και Hyperspectral, οι οποίες αξιοποιούνται σε συνδυασμό με παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης δεδομένων και της μηχανικής μάθησης.

Ο κ. Γκέκας, εξηγεί πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί και ποιοι είναι οι κλάδοι που εντοπίζεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησης των νέων αυτών δυνατοτήτων.

Τέλος, αναφέρεται στην ενεργό ρόλο της Accenture στον τομέα, δημιουργώντας ένα ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα μέσω του οποίου αναπτύσσει λύσεις και εφαρμογές σε μεγάλη κλίμακα και με μειωμένο επενδυτικό κόστος.

Κύριε Γκέκα για τους περισσότερους ο όρος ‘Sρace Data Analytics’ είναι άγνωστος. Μπορείτε να μας εξηγήσετε σε τι αναφέρεται και πώς συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη;

Με τον όρο ‘Sρace Analytics’ αναφερόμαστε σε έναν δυναμικό τομέα όπου παρατηρείται έντονη ανάπτυξη και επενδύσεις. Τα Sρace Analytics συνδυάζουν παραδοσιακές και σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης δεδομένων και της μηχανικής μάθησης μαζί με τις νέες δορυφορικές πηγές δεδομένων, οι οποίες παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες. Επομένως, αφορά σε νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται για τη διαχείριση Δορυφορικών, Remote Sensing και Earth Observation δεδομένων συμπεριλαμβανομένου RADAR/ INSAR, LIDAR και Hyperspectral. Ο τομέας των Sρace Analytics αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε όλο τον κόσμο με αυξανόμενο ρυθμό επενδύσεων, πολλαπλάσιο των προηγούμενων ετών. Οι επενδύσεις αυτές προέρχονται από θεσμικούς φορείς, όπως οι οργανισμοί διαστήματος (όπως NASA & ESA) καθώς και από εμπορικούς/ ιδιωτικούς φορείς, δεδομένου ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την υλοποίηση εμπορικών διαστημικών αποστολών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα ολόκληρο οικοσύστημα νέων τεχνολογιών και πληροφοριών που με την κατάλληλη τεχνογνωσία αξιοποιούνται προς όφελος των οργανισμών και ευρύτερα της κοινωνίας.

Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επωφεληθεί; Ποιοι είναι οι κλάδοι που εντοπίζεται ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον;

Η δυναμική των νέων τεχνολογιών και των διαστημικών δεδομένων φέρνουν νέες δυνατότητες σε όλους του τομείς επιχειρηματικότητας, καθώς πλέον μπορούμε να έχουμε παρακολούθηση συστημάτων σε πραγματικό χρόνο, υπερβαίνοντας τους περιορισμούς χώρου (τοποθεσίας) και χρόνου: Καταρχάς, στον πρωτογενή τομέα όπως η αγροτική παραγωγή και η ιχθυοκαλλιέργεια όπου μπορούμε να παρακολουθούμε το αποτύπωμα των εργασιών καθώς και να παρέχουμε συστάσεις έξυπνης καλλιέργειας (smart farming). Επιπλέον, στο χώρο της εξόρυξης φυσικών πόρων φέρνουμε την καινοτομία του ‘Mineral Exploration’ όπου με μη-παρεμβατικούς τρόπους και με την ανάλυση διαστημικών δεδομένων με χρήση μηχανικής μάθησης, μπορούμε να εντοπίσουμε ορυκτά στο υπέδαφος και να υπολογίσουμε το απόθεμα. Επίσης, μπορούμε να παρακολουθούμε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό καθώς είναι υψηλού κινδύνου τόσο σε επίπεδο ασφάλειας για την ανθρώπινη σωματική ακεραιότητα όσο και για το περιβάλλον. Ένα επιπρόσθετο παράδειγμα, είναι η παρακολούθηση και ανάλυση της ποιότητας του νερού μέσω δορυφορικών φασματοσκοπικών δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για τη χημική του σύσταση. Ακόμα, στον τομέα ενέργειας όπου στο επίκεντρο θέτουμε τη λογική βιώσιμης παραγωγής (sustainable production) και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των παραγωγικών μονάδων, ειδικότερα στο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώνεται παγκοσμίως.

Συνοπτικά, θα μπορούσα να αναφέρω τους τομείς του δημόσιου τομέα, υγείας και της διαχείρισης κρίσεων (crisis management) όπου μπορούμε να αναπτύξουμε προηγμένα εργαλεία πρόγνωσης, εξάπλωσης και αντίδρασης σε περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών ακόμα και σε ζητήματα εθνικής άμυνας. Αυτά αποτελούν ορισμένα μόνο προφανή παραδείγματα. Σε κάθε περίπτωση οι δυνατότητες είναι ανεξάντλητες σε όλο το εύρος των κλάδων της οικονομίας.

Πώς εμπλέκεται η Accenture στον συγκεκριμένο χώρο;

H Accenture επενδύει και τοποθετείται σε αυτόν τον τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, αναπτύσσοντας τεχνογνωσία και φέρνοντας την καινοτομία στον ευρύτερο χώρο του space market και space economy. Έχουμε αναπτύξει το λεγόμενο “Sρace Innovation Practice” αποτελούμενο από εξειδικευμένους συναδέλφους από όλο τον κόσμο, έχοντας επικεντρώσει τις ενέργειές μας σε τρεις άξονες προκειμένου να καλύψουμε όλο το εύρος των αναγκών του space market:

• Sρace to Earth: που δίνει έμφαση σε τεχνολογίες και δεδομένα από συστήματα στο διάστημα, παρέχοντας πληροφορίες για τη γη, όπως αποστολές, δορυφόροι, GPS positioning & signal κτλ

• Earth to Sρace: όπου το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη εργαλείων για οργανισμούς και εταιρείες που αναλαμβάνουν διαστημικές αποστολές και

• Sρace & Beyond με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας που αφορά την εξερεύνηση του διαστήματος. Προς το παρόν, αυτός ο τομέας αφορά θεσμικούς οργανισμούς και όχι άμεσες επιχειρηματικές εφαρμογές.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω το ισχυρό δίκτυο συνεργασιών/ συνεργιών που διατηρεί και συνεχώς αναπτύσσει η Accenture με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας, δημιουργώντας ένα ισχυρό τεχνολογικό οικοσύστημα μέσω του οποίου μπορούμε να αναπτύξουμε τις λύσεις και τις εφαρμογές μας σε μεγάλη κλίμακα και με μειωμένο επενδυτικό κόστος. Σε ελληνικό επίπεδο, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς στο Παγκόσμιο Data & AI Center of Excellence της Αθήνας, έχουμε δημιουργήσει μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων που συμμετέχουν ενεργά και ηγούνται σε διεθνή έργα και πρωτοβουλίες στον τομέα του Sρace Analytics, εξυπηρετώντας πελάτες της Accenture σε όλες τις ηπείρους.

Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα επιτυχημένης αξιοποίησης αυτών των νέων δυνατοτήτων;

Με βάση τα όσα ανέφερα προηγουμένως, θα παραθέσω ενδεικτικά παραδείγματα αξιοποίησης των νέων αυτών τεχνολογιών. Στο χώρο του πρωτογενούς τομέα έχουμε υλοποιήσει έργο για εταιρεία παραγωγής snacks παγκοσμίως. Η εταιρεία συνεργάζεται με τοπικούς συνεταιρισμούς και παραγωγούς για τις πρώτες ύλες και θέλει να διασφαλίσει τη βιώσιμη καλλιέργεια. Έχουμε αναπτύξει εφαρμογή για την παρακολούθηση των σχετικών καλλιεργειών και του αποτυπώματός τους στο ευρύτερο οικοσύστημα για τις περιοχές της Βραζιλίας και Ινδονησίας. Η εφαρμογή αναλύει δορυφορικά δεδομένα και παρέχει scores για το επίπεδο βιωσιμότητας της κάθε φάρμας καθώς και συστάσεις για την ενίσχυσή της.

Στον τομέα των εξορύξεων μπορώ να χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα την παρακολούθηση των υποδομών, και κυρίως στις μεγάλες υποδομές τύπου φραγμάτων όπου συγκεντρώνονται τα βαρέα υλικά της εξορυκτικής διαδικασίας. Έχουν υπάρξει αρκετές περιπτώσεις όπου αυτές οι υποδομές κατέρρευσαν υπό το βάρος των υλικών θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και προκάλεσαν περιβαλλοντολογικές καταστροφές. Εμείς, έχουμε αναπτύξει εφαρμογή η οποία χρησιμοποιώντας INSAR Satellite & Sensor δεδομένα μπορούμε να παρακολουθούμε τις υποδομές αυτές, να εντοπίζουμε παρεκκλίσεις και να ενημερώνουμε έγκαιρα τους χρήστες, προσφέροντας πολύτιμο χρόνο αντίδρασης.

Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών και αερίου για την παρακολούθηση και διαχείριση εκπομπών ρύπων και σωματιδίων. Ειδικότερα τα διυλιστήρια λόγω της μεγάλης παραγωγής εκπομπών πρέπει να μετρούν το αποτύπωμά τους στο περιβάλλον και αυτό καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο καθώς οι αισθητήρες μετρήσεων είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένα σημεία των εξοπλισμών, χωρίς να είναι ικανοί να μετρήσουν τη διάδοση των αερίων. Ως Accenture έχουμε αναπτύξει εξειδικευμένη τεχνολογία για την παρακολούθηση των εκπομπών από δορυφόρους, ενώ χρησιμοποιώντας επίσης δορυφορικά μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουμε τη διάχυσή τους. Με τον τρόπο αυτό, οι χρήστες παρακολουθούν συνεχώς το αποτύπωμα των εργασιών και λαμβάνουν έγκαιρες ειδοποιήσεις για πρόβλεψη υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων και πληροφορίες αναφορικά με το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν.

Στο δημόσιο τομέα και στη διαχείριση κρίσεων, θα αναφέρω ένα πραγματικά πρωτοποριακό σύστημα που έχουμε αναπτύξει χρησιμοποιώντας εξ’ ολοκλήρου δορυφορικά δεδομένα ώστε να υπολογίζουμε την πιθανότητα πυρκαγιάς και τον τρόπο εξέλιξης/ διάδοσής της χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά και μετρήσεις που υποδεικνύουν τη βλάστηση σε κάθε περιοχή, τη μορφολογία του εδάφους και μετεωρολογικά στοιχεία. Οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις που βοηθούν στη λήψη προληπτικών μέτρων, ενώ στην περίπτωση πυρκαγιάς είναι σε θέση να γνωρίζουν την εξέλιξή της ώστε να διαμορφώσουν αποτελεσματικό σχέδιο αντιμετώπισης.

Ένα άλλο ενδιαφέρον έργο που έχουμε υλοποιήσει και εφάπτεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι η ανεύρεση παράνομων χωματερών μέσω δορυφορικών εικόνων. Το ζήτημα των παράνομων χωματερών είναι σημαντικό καθώς αποτελούν παράγοντα ρύπανσης του περιβάλλοντος, πυρκαγιών και πλημμυρών. Το έργο έχει αναπτυχθεί για μη-κυβερνητική οργάνωση και σε δεύτερο χρόνο θα αποτελέσει εργαλείο δημόσιων υπηρεσιών.

 

Ο κ. Γιάννης Γκέκας είναι Data & AI Managing Director της Accenture και μέλος του Your Directors Club.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v