Ο εφιάλτης της Ελλάδας και η ευρωζώνη!

Η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της ευρωζώνης που έχουν υπογράψει το δημοσιονομικό σύμφωνο οφείλουν να σεβαστούν τους κανόνες του. Αν όμως το κάνουν, μπορεί να εγκλωβιστούν σε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος.

Ο εφιάλτης της Ελλάδας και η ευρωζώνη!

Η χώρα μας, καθώς και η συντριπτική πλειονότητα των χωρών της Ε.Ε. έχουν υπογράψει το δημοσιονομικό σύμφωνο, δηλαδή τη διακυβερνητική συνθήκη, που αποτελεί μια πιο αυστηρή εκδοχή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Η Βρετανία και η Τσεχία δεν το έχουν υπογράψει.

Το δημοσιονομικό σύμφωνο υποχρεώνει τις χώρες που το υπέγραψαν να ικανοποιούν τα κριτήρια του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και του φρένου στο δημόσιο χρέος.

Σύμφωνα με το κριτήριο του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, οι χώρες θα πρέπει να διατηρούν το έλλειμμα του προϋπολογισμού της γενικής κυβέρνησης κάτω από το 3% του ΑΕΠ και το διαρθρωτικό έλλειμμα κάτω από το 1% του ΑΕΠ αν το δημόσιο χρέος είναι μικρότερο από 60% του ΑΕΠ. Αν το δημόσιο χρέος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ, το διαρθρωτικό έλλειμμα δεν πρέπει να ξεπερνά το 0,5% του ΑΕΠ.

Εκτός από το δημοσιονομικό κριτήριο, το σύμφωνο έχει ενσωματώσει επίσης το κριτήριο για το δημόσιο χρέος. Το τελευταίο στοχεύει στη μείωση του χρέους στο 60% του ΑΕΠ κατά τα πρότυπα της Συνθήκης του Μάαστριχτ.

Για να επιτευχθεί η σύγκλιση στο 60% του ΑΕΠ, το σύμφωνο απαιτεί από κάθε χώρα να μειώνει το υπερβάλλον ποσοστό κατά το 1/20. Αν δηλαδή το ελληνικό χρέος ως προς το ΑΕΠ ήταν 100%, η χώρα θα έπρεπε να ροκανίζει τη διαφορά των 40 ποσοστιαίων μονάδων κατά 1/20 κάθε χρονιά.

Πόσο δύσκολο ή καλύτερα ανέφικτο είναι κάτι τέτοιο δείχνει μια πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, για να τηρεί η Ελλάδα τον ανωτέρω κανόνα από το 2014 μέχρι και το 2023, θα έπρεπε να διατηρεί το πρωτογενές πλεόνασμα στο 9% του ΑΕΠ.

Κοινώς, να καταγράφει πρωτογενές πλεόνασμα ίσο με 16,5 δισ. ευρώ όλη αυτήν την περίοδο με βάση το εκτιμώμενο ΑΕΠ του 2013. Υπενθυμίζουμε ότι το φετινό πλεόνασμα εκτιμάται από 350 έως 817 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η Ιταλία και η Πορτογαλία θα έπρεπε να διατηρούν το πρωτογενές πλεόνασμα στο 6% του ΑΕΠ και η Ιρλανδία με την Ισπανία στο 3,5%.

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Πορτογαλία δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στο κριτήριο του χρέους, βασιζόμενες στην αυστηρή δημοσιονομική πολιτική για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κι αυτό γιατί η εφαρμογή μιας τόσο αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής θα είχε επιπτώσεις στις οικονομίες τους και επομένως στη κοινωνική συνοχή και στο πολιτικό σύστημα.

Επομένως, η ευρωζώνη θα πρέπει είτε να κάνει τα στραβά μάτια στο κριτήριο του δημοσίου χρέους, όπως παλιά, είτε να αναζητήσει άλλους τρόπους και πολιτικές για να το ικανοποιήσει.

Δεν θα είναι καθόλου εύκολο με τη δημοσιονομική ορθοδοξία που πρεσβεύει η Γερμανία.

Dr. Money

Dr Money

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v