Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Να φύγει το ΤΧΣ από τις τράπεζες 

Το σχέδιο «Ηρακλής» θα βοηθήσει τις τράπεζες να ξεφορτωθούν αρκετά «κόκκινα» δάνεια. Όμως, ο τραπεζικός κλάδος και η ελληνική οικονομία χρειάζονται κάτι πιο δραστικό. 

Να φύγει το ΤΧΣ από τις τράπεζες 

Η ελληνική οικονομία χρειάζεται το τραπεζικό σύστημα για να αναπτυχθεί με ταχύτερο ρυθμό και τα πιστωτικά ιδρύματα την οικονομία για να βγουν από τον βάλτο των «κόκκινων» δανείων. 

Το σχέδιο «Ηρακλής» για τις τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) έως 30 δισ. ευρώ ίσως δεν είναι game changer. Όμως, αναμένεται να βελτιώσει την ποιότητα των χαρτοφυλακίων δανείων των συστημικών τραπεζών και πιθανόν τη χρηματιστηριακή τους εικόνα.

Χρειάζονται λοιπόν κι άλλες δραστικές κινήσεις, που θα ταράξουν τα νερά και θα βοηθήσουν τις τράπεζες και την εθνική οικονομία.

Η πώληση των συμμετοχών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στις συστημικές τράπεζες θα μπορούσε να είναι μια από αυτές, κατά την άποψη της στήλης. Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα είναι 40,39% ή 369 εκατ. μετοχές και στην Τράπεζα Πειραιώς  26,42% ή 115 εκατ. μετοχές. Στην Αlpha Βank και τη Eurobank, η συμμετοχή του ΤΧΣ ανέρχεται σε 10,96% ή 169 εκατ. μετοχές και 2,38% ή 52 εκατ. μετοχές.

Θα ήταν καλό αν μπορούσε να επιτευχθεί ευρύτερη πολιτική συναίνεση για μια τέτοια κίνηση μεταξύ των κύριων πολιτικών δυνάμεων του τόπου, αν και δεν  είναι απαραίτητη.

Η πώληση των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ στις συστημικές τράπεζες  θα έστελνε σήμα στις αγορές και γενικότερα στην επιχειρηματική κοινότητα εντός κι εκτός Ελλάδος ότι η χώρα προχωρά μπροστά. Η ιδιωτικοποίηση των συστημικών τραπεζών θα προσέλκυε ενδεχομένως νέους μετόχους και θα οδηγούσε πιθανόν σε αλλαγές στο μάνατζμεντ κάποιων τραπεζών για να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

Φυσικά, θα υπήρχαν αντιδράσεις.  Το ΤΧΣ θα κατέγραφε ζημιές αφού η τιμή πώλησης θα διαμορφωνόταν κατά πάσα πιθανότητα χαμηλότερα από την τιμή κτήσης των μετοχών. Είναι λοιπόν πιθανόν να έφερναν αντίρρηση στελέχη του Ταμείου, αφενός, γιατί θα μπορούσαν να κατηγορηθούν και αφετέρου, γιατί δεν θα ήθελαν να χάσουν τις καλοπληρωμένες θέσεις τους.  

Όμως, ποιος μπορεί να διασφαλίσει ότι οι τιμές των μετοχών θα ανέβαιναν αρκετά στο μέλλον, ώστε το Ταμείο να βγάλει κέρδη; Κανείς, είναι η απάντηση.

Η πώληση των μετοχών θα διευκόλυνε επίσης κάποια ή κάποιες συστημικές τράπεζες να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου χωρίς να χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη του ΤΧΣ ως μετόχου για να ξεφορτωθούν μια ώρα αρχύτερα τα «κόκκινα» δάνεια. 

Γι’ αυτούς τους λόγους φρονούμε ότι το ΤΧΣ θα πρέπει να καταστρώσει κάποιο σχέδιο, αν ήδη δεν έχει κάποιο, για να πουλήσει τις συμμετοχές του στο μετοχικό κεφάλαιο των συστημικών τραπεζών. Όσο το συντομότερο τόσο το καλύτερο, αν και ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές. 

Dr Money

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v