Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Iraj: Αναξιόπιστα τα προβλεπόμενα EPS;

Επτά αιτίες για τις οποίες τα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή των εταιριών (EPS) δεν κρίνονται ως αξιόπιστο στοιχείο για τις τοποθετήσεις των επενδυτών παρουσιάζει ο Ν. Γεωργιάδης της αναλυτικής ομάδας του iraj, δίνοντας έμφαση στα ιστορικά κέρδη ανά μετοχή.

Iraj: Αναξιόπιστα τα προβλεπόμενα EPS;
Το ζήτημα της ρευστότητας και της ανεπάρκειας ”παραδοσιακών” στοιχείων και συγκεκριμένα των κερδών ανά μετοχή (EPS), απασχολούν το Ν. Γεωργιάδη της αναλυτικής ομάδας του Iraj*, σε σχετική μελέτη του (Iraj view of Forward Earnings).

Στην μελέτη επισημαίνεται πως η στάθμιση του συγκεκριμένου δείκτη που χρησιμοποιούν οι αναλυτές και οι επενδυτές, για να προσδιορίσουν τις επενδυτικές επιλογές τους, αλλά και ορισμένους άλλους δείκτες (P/E) χρήζει ”επαναπροσδιορισμού”, αφού το τελευταίο χρονικό διάστημα ολοένα και περισσότερο διαφαίνεται η αναξιοπιστία του.

Μάλιστα ο αναλυτής παραθέτει 7 αιτίες οι οποίες, σύμφωνα με την μελέτη, καταδεικνύουν την ορθότητα των θέσεών του.

Ως πρώτη αιτία αναφέρονται οι συνεχείς υποβαθμίσεις (προς τα κάτω) των προβλεπόμενων επιχειρηματικών κερδών, αφού για ορισμένους κλάδους όπως οι τράπεζες και οι τηλεπικοινωνίες οι προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του τρέχοντος έτους δείχνουν να έχουν μικρή σχέση με τις συνεχόμενες αρνητικές αναθεωρήσεις, ενώ ο πολλαπλασιαστής των εταιριών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος, (μεταξύ 14 – 16 για εταιρίες υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης), παρά τη σημαντική πτώση των τιμών στις μετοχές.

Παράλληλα ο Ν. Γεωργιάδης επισημαίνει πως οι αναλυτές που πραγματοποιούν τις προβλέψεις για τα εταιρικά κέρδη ανά μετοχή δεν υιοθετούν το μέσο σενάριο, αλλά συνήθως εκφράζουν υπεραισιόδοξες εκτιμήσεις και μάλιστα πολύ συχνά πάνω από το μέσο όρο, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στην εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων και τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στις επιχειρήσεις, αφού λίγες από αυτές είναι έτοιμες να ενσωματώνουν στις προβλέψεις τους την παράμετρο των ΔΛΠ και των μεταβολών που θα επιφέρουν.

Εξάλλου, όπως τονίζεται στην έρευνα, η ομαλή μετάβαση (soft landing) στα ΔΛΠ, δεν αναμένεται να αποτελέσει για πολλές εταιρίες προϊόν προνοητικής και οργανωμένης χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αλλά μάλλον αναγκαστική ”συγκυρία” - στοιχείο που δημιουργεί περαιτέρω ανασφάλεια αναφορικά με την αξιοπιστία των κερδών ανά μετοχή.

Ενισχυτικά των απόψεων που παραθέτονται στη μελέτη του iraj, σύμφωνα με τους ίδιους, αποτελούν οι ομολογουμένως αποτυχημένες προβλέψεις των αναλυτών κατά τα τελευταία 2-3 έτη για το ύψος των EPS διεθνώς, δεδομένο που επιδεινώνει την χρήση και την αξία των εκτιμώμενων εταιρικών κερδών.

Η μελέτη του Iraj θίγει και το κρίσιμο θέμα της αξιοπιστίας των αναλυτών - κυρίως σε διεθνές επίπεδο - και των μεροληπτικών αναλύσεων στις οποίες προσφεύγουν, παρουσιάζοντας διαστρεβλωμένα κατά το δυνατόν, αποτελέσματα. Βέβαια, όπως τονίζεται η παραπάνω πρακτική είναι μάλλον ”σύνηθες” φαινόμενο στο εξωτερικό παρά στη χώρα μας, ωστόσο η εγχώρια αγορά μετοχών δεν μπορεί να μην επηρεάζεται.

Παράλληλα στη μελέτη ”βάλλεται” η πρακτική του να ενσωματώνονται στα προβλεπόμενα κέρδη ανά μετοχή οι εκτιμήσεις για πιθανή ανάπτυξη και επέκταση των εταιριών στο εξωτερικό, διότι η κρίση στις αγορές είναι παγκόσμια και, όπως αναφέρεται εμφατικά, οι υποθέσεις ανάπτυξης δεν αποτελούν ασφαλιστική δεικλίδα για τους επενδυτές.

Στο ερώτημα που εύλογα γεννάται για τι προτείνεται ως εναλλακτική λύση ο αναλυτής του iraj συστήνει την αναγωγή σε παλαιότερα ιστορικά στοιχεία EPS, ιδιαίτερα στην τρέχουσα ευμετάβλητη περίοδο, αφού τα τελευταία αποτελούν μια τάξη μεγέθους που δύναται να λειτουργήσει ως πυξίδα για τους επενδυτές και τις επιλογές τους.

* Δικτυακό κέντρο αναλύσεων και μελετών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2001

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v