Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τα υπέρ και τα κατά των EBITDA

Την ”σχετική ανεπάρκεια” του μεγέθους EBITDA ως μέσο αξιολόγησης των εταιριών, παρουσιάζει σε σχετική ανάλυση ο Ν. Γεωργιάδης του Iraj.gr. Ποιές εταιρίες έχουν συμφέρον να τονίζουν τα EBITDA και ποιές όχι.

Τα υπέρ και τα κατά των EBITDA
Την άποψη πως το μέγεθος των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) πρέπει να χρησιμοποιείται σε συμπληρωματική βάση για την αξιολόγηση των εταιριών, λόγω κυρίως της ”φύσης του”, εκφράζει ο Ν. Γεωργιάδης της αναλυτικής ομάδας του Iraj*, σε σχετική ανάλυσή του.

Aναλυτικότερα, στην μελέτη υποστηρίζεται πως το μέγεθος των λειτουργικών κερδών (EBITDA) χρησιμεύει ως μέσο ωραιοποιήσης της εικόνας των εταιριών, αφού αποκρύπτει την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, ενώ όταν εφαρμόζεται ως δείκτης αποτίμησης (EV/EBITDA επί παραδείγματι) παρουσιάζει ελκυστικότερη την εταιρία, τουλάχιστον έναντι του πολλαπλασιαστή.

Μάλιστα ο αναλυτής του Iraj παραθέτει ως παράδειγμα την οικονομική χρήση του 2000 στις ΗΠΑ, όπου από τις 147 εταιρίες που υπέπεσαν στην προσοχή της Moody’s να έχουν κηρύξει πτώχευση, η πλειονότης αυτών, είχε δανεισθεί κεφάλαια με κριτήριο τα EBITDA.

Ο Ν. Γεωργιάδης διαχωρίζει τις εταιρίες σε δύο κατηγορίες αναφορικά με την φιλικότητα που επιδεικνύουν έναντι του EBITDA. Στην πρώτη κατηγορία και υπέρ του μεγέθους εμφανίζονται εταιρίες με υψηλές επενδύσεις σε πάγια στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία με υψηλές ετήσιες αποσβέσεις.

”Φιλικά” προς το μέγεθος διάκεινται επίσης οι επιχειρήσεις με υψηλά χρηματοοικονομικά έξοδα και υποβόσκουσες υποαξίες, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αλλά και εκείνες που αντιμετωπίζουν μικρά περιθώρια καθαρού κέρδους.

Στον αντίποδα, ”κατά” της χρήσης του EBITDA είναι εταιρίες με επενδύσεις όπου απαιτείται λιγότερος χρόνος αποπληρωμής τους και διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία με συγκριτικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά και επιχειρήσεις όπου διαθέτουν ικανοποιητικό περιθώρια καθαρού κέρδους.

Κατά της ”προσφυγής” στη χρήση του EBITDA είναι ακόμα επιχειρήσεις όπου παρουσιάζουν έξοδα τα οποία δεν αλλοιώνουν τα την εικόνα της τελικής κερδοφορίας της επιχείρησης.

Αξίζει επίσης να μνημονευθεί πως, σύμφωνα πάντα με τον αναλυτή του Iraj, τα λειτουργικά κέρδη ξεκίνησαν να χρησιμοποιούνται από τραπεζικούς και διάφορους επενδυτικούς κύκλους ως μια διαφορετική πηγή προσέγγισης των κερδών μιας εταιρίας, ενώ τα τρία τελευταία έτη έχει ενισχυθεί η σημασία τους.

* Δικτυακό κέντρο αναλύσεων και μελετών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2001

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v