Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Iraj: ”Σημείο-κλειδί” ο κύκλος εργασιών

”Σημείο-κλειδί” στην αποτίμηση των εισηγμένων εταιριών χαρακτηρίζει ανάλυση του Iraj.gr την τεκμηριωμένη ανάλυση του κύκλου εργασιών τους, ενώ επισημαίνει ότι ”ανάλογες πληροφορίες δεν παρέχονται στα επιθυμητά επίπεδα”.

Iraj: ”Σημείο-κλειδί” ο κύκλος εργασιών
Η πρόκληση της αξιόπιστης και τεκμηριωμένης ανάλυσης του κύκλου εργασιών ή του ”καταμερισμού” των πωλήσεων προβάλλει σήμερα ως δύσκολο έργο εν μέσω ”ανασφαλειών” για τις ελληνικές εισηγμένες εταιρίες.

Η άποψη αυτή διατυπώνεται σε αναλυτική έκθεση που εξέδωσε η εταιρία χρηματοοικονομικών συμβούλων VRS (Valuation & Research Specialists) μέσω του δικτυακού της τόπου ”Investment Research & Analysis Journal” * (”www.iraj.gr”).

Στην εν λόγω μελέτη την οποία υπογράφει ο Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, υπεύθυνος Ανάλυσης της VRS και του www.iraj.gr, τονίζεται ότι ”η ολοκληρωμένη –σε επίπεδο αξιοπιστίας και τεκμηρίωσης- ανάλυση των πωλήσεων ή του κύκλου εργασιών αποτελεί τη σημαντικότερη αφετηρία στη διαδικασία αποτίμησης των εισηγμένων εταιριών και της επακόλουθης εξαγωγής της δίκαιης τιμής των μετοχών τους, μέσω των εξειδικευμένων μοντέλων που χρησιμοποιούν σήμερα οι χρηματοοικονομικοί αναλυτές των επενδυτικών οίκων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Δυστυχώς, μέχρι πριν από λίγα μόνο χρόνια, οι ελληνικές εισηγμένες εταιρίες –ιδιαίτερα της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης– απέδιδαν περιορισμένη σημασία στην παράμετρο αυτήν, και μόνο λόγω της ανάγκης αύξησης της διαφάνειας και της ικανοποίησης σημαντικών ποιοτικών κριτηρίων (που ετέθησαν από τις χρηματιστηριακές αρχές) στο πρόσφατο παρελθόν οι διοικήσεις των εισηγμένων επιχειρήσεων συνειδητοποίησαν ότι έπρεπε να αλλάξουν εν μέρει πορεία και να αυξήσουν τη γνωστοποίηση χρήσιμων στοιχείων προς τους αναλυτές”.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, υποστηρίζεται το γεγονός ότι ”ακόμη και σήμερα η ανάλυση των πωλήσεων δεν προσφέρεται σε όλα τα επιθυμητά επίπεδα από τις εισηγμένες εταιρίες, καθώς οι οπτικές γωνίες ανάλυσης ή καταμερισμού (breakdown) των πωλήσεων/κύκλου εργασιών είναι περισσότερες από μία και ταυτόχρονα όλες προσφέρουν χρήσιμα συμπεράσματα στην πρόβλεψη κρίσιμων μελλοντικών στοιχείων, όπως της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών μιας εταιρίας”.

Η έκθεση της VRS αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάλυση των πωλήσεων τις οποίες γνωστοποιούν σήμερα οι εισηγμένες εταιρίες, όπως τη γενικόλογη κατηγοριοποίηση των εσόδων, την ελλιπή ανάλυση των περιοδικών πωλήσεων, την περιορισμένη διαφάνεια στην ανάλυση των ενοποιημένων επιδόσεων, καθώς και στη διακριτική αποφυγή από μέρους των εταιριών να αναλύουν τον κύκλο εργασιών τους με διαφορετικά κριτήρια (καταμερισμός ανά προϊόν, ανά πελάτη, ανά γεωγραφικό τομέα κ.λπ.).

Η μελέτη αναφέρεται επίσης σε μία σειρά εισηγμένων στο Χ.Α. εταιριών και στην πολιτική που ακολουθούν κατά τη γνωστοποίηση των στοιχείων πωλήσεών τους, ενώ προβαίνει στη διατύπωση ενδεικτικών, αλλά μη ”εξαντλητικών” προτάσεων βελτίωσης της διαφάνειας των πληροφοριών που παρέχουν σήμερα οι εισηγμένες εταιρίες προς την επενδυτική και αναλυτική κοινότητα.

Όπως αναφέρει η ανάλυση, ως λόγοι για τους οποίους μια εταιρία ενδεχομένως επιλέγει να δημοσιοποιεί περιορισμένες πληροφορίες αναφορικά με την ανάλυση των πωλήσεών της πρέπει να επισημανθούν η τυχόν μη επίτευξη των στόχων πωλήσεων που ανακοινώθηκαν στις αρχές του εκάστοτε οικονομικού έτους και η ύπαρξη σταθερής και μεγάλης εξάρτησης από έναν ή λίγους πελάτες.

Ακόμα, στην ίδια κατηγορία αιτιών η ανάλυση του Iraj περιλαμβάνει τις περιπτώσεις πολυσχιδών ομίλων με πολλές θυγατρικές εταιρίες και επικαλυπτόμενες δραστηριότητες, την τυχόν εξάρτηση από μεγάλου μεγέθους έργα τα οποία δεν επαναλαμβάνονται, αλλά και την όξυνση του ανταγωνισμού στον κλάδο, με αποτέλεσμα να μην κρίνεται επιθυμητή η παρουσίαση αναλυτικότερων στοιχείων.

Επιμέλεια: Γιώργος Σαββάκης

* Δικτυακό κέντρο αναλύσεων και μελετών που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2001

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v