Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

VRS: Είναι εφικτή η δίκαια αποτίμηση των τραπεζών;

Μάλλον ανέφικτη, χαρακτηρίζει την ομοφωνία των αναλυτών όσον αφορά την δίκαιη αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, ο υπεύθυνος ανάλυσης της Valuation & Research Specialists, κ. Νικόλαος Γεωργιάδης. Τα συν και πλην των μοντέλων αποτίμησης.

VRS: Είναι εφικτή η δίκαια αποτίμηση των τραπεζών;
Μάλλον ανέφικτη, χαρακτηρίζει την ομοφωνία των αναλυτών όσον αφορά την δίκαιη αποτίμηση των τραπεζικών μετοχών, ο υπεύθυνος ανάλυσης της Valuation & Research Specialists, κ. Νικόλαος Γεωργιάδης.

Ειδικότερα, σε σχετική μελέτη της VRS όπου συνοψίζονται ορισμένα από τα βασικά μοντέλα πρόβλεψης σχετικά με την ανάλυση των τραπεζικών μετοχών, ο κ. Γεωργιάδης στέκεται ιδιαίτερα στον τρόπο εξαγωγής της

”δίκαιης” τιμής μιας τραπεζικής μετοχής με βάση την μεθοδολογία της ”Προσέγγισης της Καθαρής Θέσης”.

Το συγκεκριμένο μοντέλο, επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης, παρά την εκτενή χρήση στην Ελλάδα και την Ευρώπη διακρίνεται από αδυναμίες και διακριτές ελαστικότητες ως προς το τελικό της αποτέλεσμα.

Η μεθοδολογία της προσέγγισης της καθαρής θέσης δέχεται την μεγαλύτερη κριτική, τονίζει η VRS, για την ευαισθησία της σε αρκετές παραμέτρους και υποθέσεις που καταλήγουν να επηρεάζουν σημαντικά το τελικό αποτέλεσμα.

Ενδεικτικά, υπογραμμίζει η ίδια έρευνα, μια διαφορά της τάξεως του 1% στην εκτίμηση του εύρους τιμών της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (ROE) μπορεί να προκαλέσει μια απόκλιση μεγέθους έως και 20%, στο δυνητικό περιθώριο ανόδου (διαφορά μεταξύ ”δίκαιης” και τρέχουσας τιμής) μιας τραπεζικής μετοχής, όταν όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές.

Από την άλλη, ο υπεύθυνος ανάλυσης της VRS, μεταξύ άλλων, εγκωμιάζει απλότητα του συγκεκριμένου μοντέλου αναφέροντας την σπουδαιότητα του στην διαμόρφωση επιστημονικής άποψης για την αξία μιας τραπεζικής μετοχής.

Εξάλλου, συνεχίζει, σήμερα οι αναλυτές έχοντας επίγνωση των διαφόρων αδυναμιών της μεθόδου, την χρησιμοποιούν παράλληλα με άλλες τεχνικές, όπως η ανάλυση ευαισθησίας.

Η ανάλυση ευαισθησίας, αναφέρει η μελέτη, εφαρμόζεται σε κρίσιμες μεταβλητές του μοντέλου όπου υπεισέρχεται ο παράγων της υποκειμενικής κρίσης κάθε χρηματοοικονομικού αναλυτή, όπως η εκτιμώμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων και η προσδοκώμενη ανάπτυξη της τράπεζας σε επίπεδο κερδών ή μερισμάτων.

Ο κ. Γεωργιάδης κλείνει την ανάλυση με την παράθεση ορισμένων ιδεών για την ορθότερη εκτίμηση του εν λόγω μοντέλου της ”Προσέγγισης της Καθαρής Θέσης”.

* H μελέτη της VRS για την Ανάλυση και Αποτίμηση των Τραπεζικών Μετοχών δημοσιεύεται στην δεξιά στήληΣυνοδευτικό Υλικό”.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v