Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

One person with a belief is a social power equal to ninety-nine who have only interests
JOHN STUART MILL (1806-1873)
English Philosopher in Representative Government

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 2 2015

Βαλκανικός κίνδυνος για τις τράπεζες

Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη αρκετά προβλήματα στην Ελλάδα με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Όμως, σύντομα μπορεί να κληθούν να χειριστούν περισσότερα στις γειτονικές χώρες.

Αιτία ή υποβάθμιση τους από τις S&P, Moody's και Fitch σε επίπεδα χρεοκοπίας ισχυρίζονται οι ειδήμονες. Η υποβάθμιση σε τόσο χαμηλά επίπεδα δίνει το δικαίωμα στις κεντρικές τράπεζες των γειτονικών χωρών στις οποίες οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν θυγατρικές να ισχυρισθούν ότι οι μητρικές έχουν πρόβλημα και να επέμβουν.

Ο λόγος που μπορεί να επικαλεσθούν είναι η συστημική ευστάθεια του τραπεζικού συστήματος της χώρας τους. Οι κανονισμοί που διέπουν αυτές τις παρεμβάσεις δεν είναι ίδιες για όλες τις χώρες, τονίζουν.

Σε μερικές περιπτώσεις, υπάρχουν διάφορα στάδια παρέμβασης.

Παραδείγματος χάρη, στη Ρουμανία, ο επόπτης μπορεί να επέμβει, επικαλούμενη την κακή κατάσταση της μητρικής τράπεζας, επιβάλλοντας τη δική του διοίκηση. Σε άλλο, πιο προχωρημένο στάδιο, θα μπορούσε επίσης να κρατήσει τις καταθέσεις και να αρχίσει η διορισμένη διοίκηση να πουλάει περιουσιακά στοιχεία.

Τα χρήματα από τις πωλήσεις θα αποδοθούν στον/στους μετόχους αφού αφαιρεθούν τα κόστη της στήριξης, διοίκησης κ.τλ.

Φυσικά, το μερίδιο αγοράς των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια δεν είναι ίδιο από χώρα σε χώρα, π.χ. στη Βουλγαρία είναι μεγαλύτερο απ' ότι στη Ρουμανία. Υπό αυτή την έννοια, το επιχείρημα της συστημικής ευστάθειας είναι πιο πειστικό στη Βουλγαρία.

Όπως και να έχει, η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα και οι υποβαθμίσεις των τραπεζών μπορεί να δώσουν πάτημα στους επόπτες των τραπεζικών ιδρυμάτων σε άλλες βαλκανικές χώρες να βάλουν χέρι στις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v