Δείτε εδώ την αποκλειστική μας συνεργασία

One person with a belief is a social power equal to ninety-nine who have only interests
JOHN STUART MILL (1806-1873)
English Philosopher in Representative Government

Αποποίηση ευθυνών

Ιούλιος 2013

v