Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

TOP ΠΤΩΣΗΣ

Δείτε περισσότερες
Κωδικός Τιμή (%) Διαφ. Διαφορά
ΣΑΤΟΚ 0,017 -19,05 -0,004
ΚΡΕΚΑ 0,130 -18,75 -0,030
ΥΑΛΚΟ 0,050 -14,53 -0,009
ΜΕΒΑ 1,440 -12,20 -0,200
ΝΤΟΠΛΕΡ 0,520 -8,77 -0,050
ΣΠΙ 0,470 -8,74 -0,045
ΕΛΙΝ 1,370 -8,67 -0,130
ΑΝΕΚ 0,035 -7,89 -0,003
ΚΜΟΛ 1,310 -7,09 -0,100
ΕΛΓΕΚ 0,330 -6,78 -0,024
ΦΙΕΡ 0,390 -6,02 -0,025
ΑΣΤΑΚ 5,850 -5,65 -0,350
ΜΙΝ 0,390 -4,88 -0,020
ΕΕΕ 21,950 -3,73 -0,850
CNLCAP 7,750 -3,73 -0,300
ΠΑΙΡ 0,330 -3,51 -0,012
ΚΟΥΕΣ 7,200 -3,49 -0,260
ΜΠΕΛΑ 14,700 -3,23 -0,490
ΠΠΑΚ 5,150 -2,83 -0,150
ΜΟΝΤΑ 0,378 -2,58 -0,010

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v