Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: PHOENIX VEGA MEZZ PLC (ΚΟ)

v