Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

v