Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 24 Σεπ

Ιατρικό Αθηνών: Η καθυστέρηση και τα σενάρια

Ιατρικό Αθηνών: Η καθυστέρηση και τα σενάρια
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Στις 9 Αυγούστου -στην καρδιά του καλοκαιριού...- ο ένας εκ των βασικών μετόχων της Ιατρικό Αθηνών (οικογένεια Αποστολόπουλου, που κατείχε το 33,299% της εταιρείας) ανακοίνωσε πως προτίθεται να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των υπόλοιπων μετοχών της εισηγμένης έναντι 0,80 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το προσφερόμενο τίμημα του 0,80 ευρώ ήταν υψηλότερο από το κλείσιμο της προηγούμενης συνεδρίασης (0,634 ευρώ) και από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή των προηγούμενων έξι μηνών (0,745 ευρώ).

Βέβαια, στην ίδια ανακοίνωση δεν αναφέρθηκε (για πληροφοριακούς σκοπούς και μόνο) πως το προσφερόμενο τίμημα είναι κατά 52% χαμηλότερο από το αντίστοιχο της προηγούμενης πενταετίας, ή ότι είναι 47% χαμηλότερο από τη λογιστική αξία της μετοχής.

Επίσης, ο βασικός μέτοχος δεν εξήγησε (δεν όφειλε νομικά) γιατί δεν επέλεξε να ανεβάσει το ποσοστό του στην εταιρεία μέσα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (επιτυγχάνοντας παράλληλα και την ενίσχυσή της σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης), αλλά προτίμησε να το κάνει δίνοντας δυνατότητα εξόδου στους άλλους μετόχους και αφήνοντας την εταιρεία του στεγνή από πρόσθετη ρευστότητα.

Αυτά όμως είναι λίγο-πολύ γνωστά.

Το ενδιαφέρον είναι πως χρειάστηκαν περίπου σαράντα ημέρες, από την ανακοίνωση της δημόσιας πρότασης (9 Αυγούστου), μέχρις ότου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (19 Σεπτεμβρίου) εγκρίνει το σχετικό πληροφοριακό δελτίο που απέστειλε ο προτείνων μέτοχος.

Τι σημασία μπορεί να έχει όμως αυτή η καθυστέρηση; Πριν από την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεν μπορεί να συνέλθει το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης για να εξετάσει και να αποφανθεί για το εύλογο ή όχι του τιμήματος της δημόσιας πρότασης.

Άρα, για σαράντα ημέρες -περίοδο κατά την οποία η οικογένεια Αποστολόπουλου αύξησε το ποσοστό της από το 33,299% σε πάνω από 37,32%- οι μέτοχοι μειοψηφίας δεν μπορούσαν να γνωρίζουν αυτήν τη τόσο σημαντική πληροφορία...

Τι θα πει λοιπόν κάποιος στους πωλητές αυτού του χρονικού διαστήματος, αν τελικά το Δ.Σ. της εισηγμένης θεωρήσει χαμηλό το προσφερόμενο τίμημα;

Όπως και να 'χει, η περίπτωση του Δ.Σ. αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς σε αυτό μετέχουν και μέλη του δεύτερου σε μέγεθος μετόχου, του γερμανικού ομίλου Asklepios.

Θα δεχτούν άραγε ως εύλογο τίμημα το 0,80 ευρώ οι εκπρόσωποι των Γερμανών στο Δ.Σ., όταν η Asklepios έχει αποκτήσει το 30,72% της εταιρείας με πολλαπλάσιο τίμημα (γύρω στα 5 ευρώ ανά μετοχή);

Κάτω λοιπόν από αυτές τις συνθήκες, τα πιθανά σενάρια που υπάρχουν και διαρρέουν στην αγορά είναι πάρα πολλά και φυσικά δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν από κανέναν.

Ορισμένοι εκτιμούν πως, ακόμη και αν η πλειοψηφία του Δ.Σ. αποφανθεί ότι το προσφερόμενο τίμημα είναι εύλογο, οι Γερμανοί (αλλά και πολλοί άλλοι μέτοχοι μειοψηφίας) δεν θα πουλήσουν και έτσι η οικογένεια Αποστολόπουλου, αν θελήσει πραγματικά να αποκτήσει το 100% της εισηγμένης, θα πρέπει να βελτιώσει το τίμημα, ενδεχομένως και κατά πολύ.

Κάποιοι άλλοι προβλέπουν πως οι Γερμανοί δεν θα ρευστοποιήσουν τη θέση τους και σε συνεργασία με το αυξημένο ποσοστό που θα διαθέτει η οικογένεια Αποστολόπουλου θα έχουν τη δυνατότητα λήψης σημαντικών αποφάσεων, που ενδεχομένως να μπορούν να οδηγήσουν την εταιρεία ακόμη και εκτός Χ.Α.

Οψόμεθα...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v