Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δευ 2 Δεκ

Η εξόφληση της ΕΥΔΑΠ και τα …μαρτύρια της Μαΐλλης

Η εξόφληση της ΕΥΔΑΠ και τα …μαρτύρια της Μαΐλλης
ΕΥΔΑΠ: Βέβαιη είναι πλέον η εξόφληση από το Δημόσιο της οφειλής 113,5 εκατ. ευρώ για έργα που είχε κατασκευάσει η ΕΥΔΑΠ σε Υλίκη και Βίλιζα.

Η ΕΥΔΑΠ μετέφερε στις οικονομικές καταστάσεις 9μήνου το σχετικό κονδύλι από τον λογαριασμό «μακροπρόθεσμων απαιτήσεων» στις «λοιπές απαιτήσεις», εκτιμώντας ότι με βάση το άρθρο 45 του Ν.4179/2013, το ελληνικό δημόσιο θα εξοφλήσει την παραπάνω οφειλή σύντομα.

Η ΕΥΔΑΠ χάρη και στην εξόφληση οφειλών των Δήμων ύψους 150 εκατ. ευρώ εξόφλησε ολοσχερώς τις δανειακές υποχρεώσεις της των 65,7 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου.

Στο υπόλοιπο των απαιτήσεων από το Δημόσιο πέραν των 113,5 εκατ. ευρώ που προαναφέρθηκαν περιλαμβάνονται και πρόσθετες απαιτήσεις 30,7 εκατ. ευρώ από ΟΤΑ και άλλους φορείς του Δημοσίου για υδροληψία.

 

REVOIL: Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου η REVOIL αγόρασε 70.046 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 0,6644 ευρώ, πολύ κοντά δηλαδή στα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης.

Από την αρχή του προγράμματος και ως και την 30ή Σεπτεμβρίου η εισηγμένη κατέχει συνολικά 230.000 ίδιες μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 1,032% του μετοχικού της κεφαλαίου με μέση τιμή κτήσης 0,5145 ευρώ.

 

ΜΑΪΛΛΗΣ: Κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2013 η Μαΐλλης όφειλε, βάσει των δανειακών συμβάσεων, να αποπληρώσει την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη δόση του ομολογιακού δανείου των 16 εκατ. ευρώ.

Δηλαδή να καταβάλει 14 εκατ. ευρώ. 

Αντί αυτού, προχώρησε σε μερική αποπληρωμή της πρώτης δόσης κατά την 11η Οκτωβρίου 2012 πληρώνοντας 2 εκατ. ευρώ, ενώ υπέβαλε στις τράπεζες σχετικό αίτημα για αναστολή της πληρωμής του υπολειπόμενου ποσού.

Επιπρόσθετα, μετά τις 30 Σεπτεμβρίου η Μαΐλλης δεν εξόφλησε, όπως προβλεπόταν, ποσό 14,6 εκατ. ευρώ του ομολογιακού, ενώ για άλλο ένα τρίμηνο δεν καλύπτει τους όρους των δανειακών συμβάσεων, με αποτέλεσμα τα δάνειά της να έχουν καταστεί βραχυπρόθεσμα.

Η Μαΐλλης έχει ήδη υποβάλει σχετικό αίτημα για παραίτηση (waiver) προς τις τράπεζες, οι οποίες αποτελούν και τους βασικούς μετόχους της.

Η εισηγμένη πληρώνει ήδη ακριβά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα που προκαλεί η καθυστέρηση των τραπεζών να λάβουν τις απαραίτητες αποφάσεις, καθώς έχουν επιδεινωθεί οι όροι πίστωσης από τους προμηθευτές πρώτων υλών, με αποτέλεσμα τη μείωση των αγορών, τη μη εκτέλεση παραγγελιών και βεβαίως τη μειωμένη κερδοφορία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v