Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 30 2014

Πειραιώς: Πόσα καταστήματα θα κλείσει ως το τέλος του 2014

Πειραιώς: Πόσα καταστήματα θα κλείσει ως το τέλος του 2014

Μείωση δικτύου: Η τράπεζα έκλεισε κατά τη διάρκεια του α εξαμήνου 148 καταστήματα στην Ελλάδα και 24 στο εξωτερικό. Έτσι το δίκτυο της στην Ελλάδα αριθμεί πλέον 889 σημεία, μια ανάσα από το στόχο που είχε τεθεί αρχικά για μείωση του στα 860 καταστήματα.

Η Πειραιώς έθεσε πλέον ως νέο στόχο να μειωθεί ο αριθμός των καταστημάτων της σε 800 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Υ. Γ Από τις αρχές του 2013 ως την 30η Ιουνίου η Πειραιώς έκλεισε 465 καταστήματα.

Αναβαλλόμενος φόρος: Πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο ύψους 200 εκατ. ευρώ αναγνώρισε η Πειραιώς στο β τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, ως αποτέλεσμα και της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Έτσι η συνολική φορολογική απαίτηση του ομίλου ανέρχεται σε περίπου 3 δις ευρώ.

Έσοδα από πωλήσεις και αναδιαρθρώσεις: Τα έσοδα β τριμήνου ενισχύθηκαν κατά 49 εκατ. ευρώ από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και κατά 138 εκατ. ευρώ από τα έσοδα αναδιαρθρώσεων προβληματικών δανείων.

Χρηματοδότηση από Ευρωσύστημα: Η χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στις 30/6/2014 σε 5,9 δισ. ευρώ (7% επί του ενεργητικού) από 8 δισ. στο τέλος Μαρτίου ενώ μηδενίστηκε η έκθεση στον ELA.

Γενική Τράπεζα: Από τα όσα δήλωσε η διοίκηση της Πειραιώς συνάγεται ότι πριν τη συγχώνευση με την Γενική θα γίνει squeeze out. Δηλαδή υποχρεωτική εξαγορά των μετόχων μειοψηφίας της Γενικής με τίμημα 6,86 ευρώ ανά μετοχή.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς κατέχει το 99,91% της Γενικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v