Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 9 2014

Ο στρατηγικός της Αττικής και οι επιδόσεις της Γενικής

Ο στρατηγικός της Αττικής και οι επιδόσεις της Γενικής

ATTICA BANK: Παράταση μιας εβδομάδας έχουν ζητήσει, όπως ακούμε, κάποιοι από τους ενδιαφερόμενους για τη θέση του cornerstone investor (στρατηγικού επενδυτή) της Αττικής.

Η διοίκηση της τράπεζας μάλλον θα ικανοποιήσει το παραπάνω αίτημα και έτσι η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών θα μετατεθεί από τις 15 στις 22 Σεπτεμβρίου. 

Η επιλογή του στρατηγικού θα διενεργηθεί με κριτήρια τον ορίζοντα επένδυσης (σ.σ. δέσμευση διακράτησης μετοχών) το ύψος των κεφαλαίων που προτίθεται να βάλει στην ΑΜΚ και βεβαίως την προσφερόμενη τιμή. Η τιμή στην οποία θα κλειδώσει η συμμετοχή του στρατηγικού θα αποτελέσει και την τιμή έκδοσης για τη δημόσια προσφορά που θα ακολουθήσει.

Για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών, η Attica Bank έχει υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης, το οποίο έχει ως κύριους άξονες αφενός την αύξηση κεφαλαίου ως και 434 εκατ. ευρώ και αφετέρου τη δραστική περιστολή των λειτουργικών εξόδων, την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και την αναδιάρθρωση του δικτύου των καταστημάτων.

Ήδη ο αριθμός των καταστημάτων έχει μειωθεί κατά οκτώ στο α' εξάμηνο, ενώ άλλα δύο καταστήματα θα κλείσουν τις επόμενες ημέρες.

Υ.Γ. Εντός του α' εξαμήνου 2014 η Αττικής προέβη στην πώληση σημαντικού μέρους των μετοχών εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών καταγράφοντας κέρδη ποσού 1,8 εκατ. ευρώ περίπου.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Οι συσσωρευμένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις κατά το α΄ εξάμηνο του 2014 μειώθηκαν κατά 78,8 εκατ. ευρώ, γεγονός το οποίο οφείλεται στην αλλαγή της λογιστικής εκτίμησης με σκοπό την εναρμόνιση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της μητρικής Πειραιώς.

Το ύψος των σχηματισμένων προβλέψεων συνεχίζει να βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, 1,22 δισ. ευρώ με το συντελεστή κάλυψης επισφαλών δανείων στο 60%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v