Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 1 2014

Σφηνάκια για Τράπεζα Πειραιώς, Ακτωρα και τον εισαγγελέα αγορών

Σφηνάκια για Τράπεζα Πειραιώς, Ακτωρα και τον εισαγγελέα αγορών

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ: Την 30η Σεπτεμβρίου οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του ομίλου Πειραιώς οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια του πρόσφατου νόμου για μετατροπή τους σε οριστικές απαιτήσεις ανερχόταν σε 3,5 δισ. ευρώ.

Εξ αυτών τα 1,3 δισ. αφορούν στη ζημιά από το PSI και 2,2 δισ. ευρώ σε φόρο που αναλογεί σε ζημιές πιστωτικού κινδύνου (προβλέψεις και διαγραφές).

Η τράπεζα έχει εκδώσει και έχει στην κατοχή της ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου ύψους 5,35 δισ. ευρώ τα οποία χρησιμοποιεί ως ενέχυρα για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ.

 

ΑΚΤΩΡ: Μετατίθεται για το τέλος Δεκεμβρίου η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του λιγνιτωρυχείου Βεύης στην Άκτωρ.

Συγκεκριμένα, η υπογραφή της σύμβασης δεν κατέστη δυνατή στην αρχική προθεσμία των 30 ημερών που είχε τεθεί από την υπουργική απόφαση της 22 Οκτωβρίου.

Έτσι με νεώτερη απόφαση του υφυπουργού ΠΕΚΑ Μάκη Παπαγεωργίου, με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου, τίθεται νέα προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της στην εταιρεία.

 

ΝΤΟΓΙΑΚΟΣ: Τελικά, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος ψηφίστηκε και έλαβε τη θέση του Προϊστάμενου Εισαγγελέα Εφετών. Αυτό σχετίζεται και με τη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς τώρα ο κ. Ντογιάκος θα είναι αυτός που θα επιλέξει τον Εισαγγελέα Κατάχρησης Αγορών.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v