Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 20 2015

Φορολογικός «μποναμάς» από... ζημίες χρεογράφων

Φορολογικός «μποναμάς» από... ζημίες χρεογράφων

Φορολογικό όφελος θα προκύψει για όσες εταιρείες είχαν σχηματίσει στο παθητικό τους σωρευτικά έως το τέλος του 2014 αρνητικά αποθεματικά από πωλήσεις χρεογράφων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.) και συμμετοχών.

Μέχρι τώρα, τα αρνητικά αυτά αποθεματικά δεν περνούσαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και έτσι δεν μειωνόταν το φορολογητέο ποσό της επιχείρησης (παρέμεναν στο παθητικό, περιμένοντας μήπως και αντισταθμιστούν από μελλοντικά κέρδη από πωλήσεις χρεογράφων και συμμετοχών).

Με βάση όμως τα νέα δεδομένα, στις 31/12/2014 τα ποσά αυτά θα εμφανιστούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και είτε θα μειώσουν τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης 2014 (άρα και το φόρο που θα καταβληθεί), είτε θα ενισχύσουν το υπόλοιπο συσσωρευμένων ζημιών μειώνοντας τα φορολογητέα κέρδη των επόμενων οικονομικών χρήσεων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v