Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 9 2015

Tips από τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank

Tips από τις οικονομικές καταστάσεις της Alpha Bank

AQR: Όπως είναι γνωστό το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (AQR) που έτρεξε πέρσι η ΕΚΤ έβγαλε για την Alpha Bank πρόσθετες προβλέψεις 1,1 δισ. ευρώ.

Η τράπεζα σχημάτισε πέρσι προβλέψεις απομείωσης 1,85 δισ. ευρώ καλύπτοντας και το αποτέλεσμα του AQR.

Το ενδιαφέρον είναι από πού προέκυψε ο «λογαριασμός» του 1,1 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με την αναλυτική κατάσταση αποτελεσμάτων τα 432 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο δανείων (σ.σ ατομική αξιολόγηση). Άλλα 386 εκατ. από την αξιολόγηση δανείων ανά κατηγορία (συλλογική αξιολόγηση δανείων), από τα οποία τα 281 εκατ. ευρώ αφορούν σε στεγαστικά δάνεια.

Επιπρόσθετα, με βάση τον δειγματοληπτικό έλεγχο και την προβολή των αποτελεσμάτων του στο συνολικό χαρτοφυλάκιο η τράπεζα έπρεπε να προχωρήσει σε πρόσθετες προβλέψεις 295 εκατ. ευρώ.

Τέλος εκτιμήθηκαν πρόσθετες ζημιές απομείωσης ύψους 55 εκατ. ευρώ για επιπρόσθετες μεταβολές στις αποτιμήσεις ακινήτων και λοιπών παραγώγων.

 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ TLTRO & TITΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η συµµετοχή της στο πρόγραµµα T-LTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης, είχε ως αποτέλεσµα την µακροπρόθεσµη χρηµατοδότησή της µε το ποσό του 1 δισ.

Από την τιτλοποίηση ναυτιλιακών δανείων σε δολάρια, των οποίων η λογιστική αξία την 31.12.2014 ανήρχετο σε 658,7 εκατ., προσέφερε στην Alpha χρηµατοδότηση σε δολάρια και διαφοροποίηση των πηγών αντλήσεως κεφαλαίων.

Να σηµειωθεί ότι η συναλλαγή τιτλοποιήσεως ήταν η πρώτη από ελληνική τράπεζα, µε τοποθέτηση σε επενδυτές από το 2008 και συγχρόνως, µία από τις ελάχιστες συναλλαγές ναυτιλιακών δανείων παγκοσµίως.

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ: Το σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων της Alpha Bank στις 31.12.2014 ανέρχεται στα 3,66 δισ. ευρώ.

 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ DINNERS CLUB: Στις 16 Φεβρουαρίου το Δ.Σ της Alpha αποφάσισε την έναρξη της διαδικασίας απορρόφησης της Dinners Club AE από την τράπεζα.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v