Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 4 2015

Σφηνάκια για Alpha Bank, ΑΤΕ Ασφαλιστική και Tax Credits

Σφηνάκια για Alpha Bank, ΑΤΕ Ασφαλιστική και Tax Credits

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Η ολοκλήρωση της πώλησης του 100% της ΑΤΕ Ασφαλιστικής στην Ergo Insurance Group θυγατρική της Munich Re είναι ακόμη σε εκκρεμότητα. Τον περασμένο Δεκέμβριο το ΤΧΣ παρείχε τη συγκατάθεσή του για την πώληση της ασφαλιστικής ως μέρος των δεσμεύσεων της Πειραιώς που απορρέουν από το πλάνο αναδιάρθρωσης, αλλά η συναλλαγή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, όπως αναφέρει η οικονομική κατάσταση απελθούσας χρήσης του Ταμείου.

Σημειώνεται ότι η συμφωνία προβλέπει τίμημα 90 εκατ. ευρώ, το οποίο υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές που αφορούν τη μεταβολή της καθαρής θέσης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - TAX CREDIT: Στα 12,8 δισ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος του 2014 οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών που μπορούν να καταστούν οριστικές. Πρόκειται για προσωρινές απαιτήσεις που προέρχονται είτε από τη ζημία του PSI, είτε από τις προβλέψεις και διαγραφές για δάνεια και με βάση το νόμο Χαρδούβελη μπορούν να καταστούν οριστικές στην περίπτωση που από 1η.1.2015 οι τράπεζες κλείνουν χρήση χωρίς να εμφανίζουν -ικανά- κέρδη.

Σε αυτήν την περίπτωση το Δημόσιο υποχρεούται να καλύψει το ίδιο τον αναλογούντα αναβαλλόμενο φόρο μέσω αύξησης κεφαλαίου.

 

ALPHA BANK: Η τράπεζα στο πλαίσιο αναδιαπραγμάτευσης όρων δανειακών συμβάσεων απέκτησε το 2014, μέσω μετοχοποίησης χρεών, μετοχικά ποσοστά σε εταιρείες εύλογης αξίας 9 εκατ. ευρώ (αποτίμηση στις 31/12/2014). Οι εν λόγω μετοχές έχουν ταξινομηθεί στο Διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο, καθώς σε καμία εξ αυτές ο όμιλος δεν απέκτησε έλεγχο ή έστω σημαντική επιρροή.

Αντίστοιχα η Eurobank απέκτησε κατά τη περσινή χρονιά μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής 12,8% στην NGP Plastic αξίας 1,3 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v