Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουν 17 2015

Το μηνιάτικο των μάνατζερς με τις.... ακριβές υπογραφές

Το μηνιάτικο των μάνατζερς με τις.... ακριβές υπογραφές
Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις αμοιβές των μάνατζερς της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων. Πρόκειται για το Δημόσιο φορέα που ιδρύθηκε προκειμένου να εκπροσωπεί το Ελληνικό Δημόσιο και τα δικαιώματά του από τις συμβάσεις παραχώρησης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Στην αρμοδιότητα των μελών του δ.σ. και κυρίως του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, είναι να διαπραγματεύεται και στη συνέχεια να παρακολουθεί την εκτέλεση συμβάσεων με τις πετρελαϊκές εταιρείες που αναλαμβάνουν την έρευνα και στη συνέχεια την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε μερικές δεκάδες έως και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που θα πρέπει να δαπανηθούν στη φάση των ερευνών και αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια σε βάθος 25ετίας κατά τη φάση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων.

Ο CEO λοιπόν της ΕΔΕΥ που αναλαμβάνει να διαπραγματευτεί συμβάσεις με αντικείμενο πολλά εκατομμύρια έως δισεκατομμύρια, και η υπογραφή του μετράει ανάλογα, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού, θα αμείβεται με το ποσό των 3.500 ευρώ το μήνα.

Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, η απόφαση ορίζει ότι στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται «οι πάσης φύσεως αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης, οι αμοιβές συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και οι εν γένει αμοιβές αυτού».

Δηλαδή οι καθαρές αμοιβές αυτού του στελέχους, με το ζόρι θα ξεπερνούν τα 2.500 ευρώ το μήνα, όταν μάνατζερς σε αντίστοιχες εταιρείες άλλων χωρών, με τις ίδιες ή και λιγότερες αρμοδιότητες, έχουν πολλαπλάσιες αμοιβές.

Αντίστοιχη μισθολογική «περιποίηση» επιφυλάσσει η απόφαση και στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του δ.σ. της ΕΔΕΥ οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του οποίου θα ανέρχονται στο ιλιγγιώδες ποσό των 1.500 ευρώ, δηλαδή καθαρά κάτι περισσότερο από 1.000 ευρώ!!!

Ο Χαμαιλέων θεωρεί ότι τα πρόσωπα που στελεχώνουν τις δύο θέσεις, είναι υπεράνω υποψίας, γνωρίζουν το αντικείμενό τους, ενώ έχουν αναγάγει σε προσωπική υπόθεση την επανεκκίνηση των ερευνών υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, κάτι που έχει αναγνωριστεί από όλους.

Δεν είναι όμως καθόλου βέβαιος για το αν οι διάδοχοί τους, αν και όταν αναλάβουν τα καθήκοντα, θα έχουν την ίδια «ιεραποστολική» διάθεση με αυτές τις αμοιβές...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v