Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δευ 30 Νοε

Η Εθνική, τα κόκκινα δάνεια και ο νόμος Κατσέλη vs... Κατσέλη

Η Εθνική, τα κόκκινα δάνεια και ο νόμος Κατσέλη vs... Κατσέλη

Περίπου 12.250 νέες αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη υπέβαλαν στο εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου πελάτες της Εθνικής Τράπεζας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2015, οι αιτήσεις δανειοληπτών της Εθνικής Tράπεζας για υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη ανήλθαν σε 71.197 από 58.948 στο τέλος της περασμένης χρονιάς.

Οι εν λόγω 12.250 πελάτες που προσέφυγαν στον νόμο που δημιούργησε η νυν πρόεδρος της Εθνικής έχουν συνολικό ανεξόφλητο δανειακό υπόλοιπο ύψους 585 εκατ. ευρώ. Έτσι οι συνολικές εκκρεμείς οφειλές όσων έχουν αιτηθεί προστασία από τον νόμο Κατσέλη ανέρχονται πλέον σε 3,37 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου. 

Κατά  την ίδια ημερομηνία, από τις υποθέσεις που είχαν συζητηθεί στα δικαστήρια, το 22% είχαν απορριφθεί και το 78% είχαν γίνει δεκτές.

Νόμος Κατσέλη vs Κατσέλη ως νυν πρόεδρος της ΕΤΕ…

 

ΕΤΕ-ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ: Τα δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, στην Ελλάδα, ανέρχονταν  στο τέλος Σεπτεμβρίου στα 15,2 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 33,8% του συνόλου των προσαρμοσμένων (σ.σ. μετά τις προβλέψεις απομείωσης) δανείων. 

Σε ενοποιημένο επίπεδο ανέρχονταν κατά την ίδια ημερομηνία σε 18,41 δισ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχούσε σε ποσοστό 26% των προσαρμοσμένων δανείων.  

Επιπρόσθετα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) στις 30 Σεπτεμβρίου ανέρχονταν στο 35% του ενοποιημένου χαρτοφυλακίου από 31,7% στο τέλος του 2014. Ο  προσαρμοσμένος δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPE) από προβλέψεις απομείωσης δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών ανήλθε σε 53,3% στις 30 Σεπτεμβρίου, από 46,3% στο τέλος του 2014.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/227 της Επιτροπής της 9ης Ιανουαρίου 2015, στα NPEs εντάσσονται τα δάνεια που πληρούν οποιοδήποτε από τα εξής κριτήρια:

- Σημαντικά ανοίγματα που έχουν άνω των 90 ημερών καθυστέρηση.

- Θεωρείται ότι ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, χωρίς  τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v