Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Δεκ 12 2015

Tips από το ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς

Tips από το ενημερωτικό δελτίο της Πειραιώς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η δράση του τομέα Recovery Banking Unit (RBU), οδήγησε στην μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση.

Στο 9μηνο του 2015 ο ρυθμός δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στα 500 εκατ. ευρώ από 1,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η πορεία της δημιουργίας νέων δανείων σε καθυστέρηση ήταν ευθέως αντίστοιχη του πολιτικού κλίματος.
Τα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών ανήλθαν στο τέλος Σεπτεμβρίου σε 27,9 δις από 27,6 δις στο τέλος του 2014. Ο ενοποιημένος δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs ratio) του Ομίλου αυξήθηκε σε 40,5% την 30.09.2015 από 38,8% στο τέλος 2014.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE ratio) αυξήθηκε σε 51,8% από 47% την 31.12.2014.

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Οι διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου μειώθηκαν περαιτέρω στο εννεάμηνο ενώ με το αναθεωρημένο πλάνο αναδιάρθρωσης προβλέπεται να συρρικνωθούν περαιτέρω.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ η αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων του εξωτερικού παραμένει χαμηλή.

Ο δείκτης «κόστος προς έσοδα» διαμορφώθηκε στο εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης στο 66% όσο περίπου και πέρσι (65%).

Το λειτουργικό περιθώριο προ προβλέψεων (κέρδη προ προβλέψεων και φόρων προς μέσο όρο δανείων προ προβλέψεων) έφτασε στο 1,8%, σταθερό σε σχέση με το 2014 (1,8%).

 

DTA-DTC: Στις 30 Σεπτεμβρίου το ποσό των προσωρινών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που θα ήταν δυνατό να μετατραπεί σε οριστική απαίτηση (deferred tax credits DTC) από το Ελληνικό Δημόσιο ήταν 4,1 δισ. ευρώ.

Το ποσό αντιστοιχεί στο 85,4% των συνολικών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (4,82 δισ. ευρώ) και στο 7,3% του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού του ομίλου.

 

ΕΝΕΧΥΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ: Η Πειραιώς κατείχε στο τέλος Σεπτεμβρίου πρόσθετα ενέχυρα για χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα που ξεπερνούσαν ελαφρώς τα 4 δισ. ευρώ.

Το ύψος των διαθέσιμων ενεχύρων αυξήθηκε μετά την ΑΜΚ καθώς η τράπεζα άντλησε κεφάλαια και ομόλογα EFSF ύψους 4,6 δισ. ευρώ μειώνοντας ισόποσα τον ELA.

Σημειώνεται ότι στις 30/9 η χρηματοδότηση της μέσω του Ευρωσυστήματος ανήλθε συνολικά σε 35,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 21,2 δισ. ευρώ μέσω ELA και τα υπόλοιπα απευθείας από την ΕΚΤ.

Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις έφθασε κατά την ίδια ημερομηνία στο 136,4% από 104,2% στο τέλος του 2014.

 

ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η πώληση της ΑΤΕ Ασφαλιστική στην Ergo καθώς υπολείπονται προσαρμογές στη καθαρή αξία ενεργητικού που θα αναπροσαρμόσουν και το τίμημα.

 

ΕΞΟΔΑ ΑΜΚ: Οι εκτιμώμενες δαπάνες και έξοδα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου διαμορφώθηκαν σε 121,1 εκατ. ευρώ.

 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ: Μετά και την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση η Πειραιώς έχει λάβει από το ΤΧΣ συνολικά κεφάλαια ύψους 9,7 δισ. ευρώ.

Από την άλλη έχει εξοφλήσει την κρατική ενίσχυση του Πυλώνα Ι του νόμου Αλογοσκούφη, ακυρώνοντας τις προνομιούχες μετοχές όπως και την ρευστότητα που είχε λάβει μέσω ειδικών ομολόγων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v