Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 5 Ιαν

Η στρατηγική της Eurobank για την εγχώρια αγορά

Η στρατηγική της Eurobank για την εγχώρια αγορά

Να εκμεταλλευτεί την ισχυρή θέση της σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών, όπως οι μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και οι εύποροι ιδιώτες πελάτες, σχεδιάζει η διοίκηση της Eurobank.

Στόχος της Eurobank είναι να καταστεί η βασική τράπεζα για τους εύπορους ιδιώτες πελάτες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν καλύτερη προοπτική σε ό,τι αφορά στη ρευστότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους.

Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, η τράπεζα θα επικεντρωθεί στην προσφορά υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων και ρευστότητας στους επιχειρηματικούς πελάτες, σε συνδυασμό με την προσφορά υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής (transaction banking) και διαχείρισης διαθεσίμων (cash management).

Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η ενίσχυση των σταυροειδών πωλήσεων προϊόντων χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων, κυρίως στους υφιστάμενους πελάτες του Νέου TT, και η επέκταση του δικτύου τερματικών POS και του χαρτοφυλακίου των ηλεκτρονικών προϊόντων.

Η Eurobank εκτιμά ότι η εμπειρία της από τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα, σε συνδυασμό με την πλατφόρμα "Exportgate" και η σημαντική της θέση στις δραστηριότητες που αποφέρουν έσοδα από αμοιβές και προμήθειες, όπως το factoring, η διαχείριση διαθεσίμων, η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών, η εταιρική χρηματοδότηση, debt capital markets και οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες, θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά σε αυτή τη στρατηγική.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v