Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 3 2016

Σφηνάκια για ΕΛΠΕ, Hilton, ΑΣΤΑΚ και ξενοδοχεία

Σφηνάκια για ΕΛΠΕ, Hilton, ΑΣΤΑΚ και ξενοδοχεία

ΕΛΠΕ: Κατά τη διάρκεια του 2015, ο όµιλος παρουσίασε θετικές λειτουργικές χρηµατοροές ύψους €392 εκατ., οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση των ταµειακών αποθεµατικών του και δίνουν τη δυνατότητα αποπληρωµής µέρους των δανείων που λήγουν κατά τη διάρκεια των επόµενων 12 µηνών.

Επιπλέον, είναι διαθέσιµα τα µη χρησιµοποιηµένα υπόλοιπα των ήδη υπαρχουσών πιστωτικών γραµµών, ενώ ο Όµιλος έχει επίσης εξασφαλίσει µία «εφεδρική πιστωτική γραµµή», η οποία θα ενεργοποιηθεί µέσα στους επόµενους µήνες.

Tα παραπάνω, σε συνδυασµό µε τις αναµενόµενες θετικές χρηµατοροές για το 2016, θα παράσχουν το αναγκαίο περιθώριο στον Όµιλο για την κάλυψη των υποχρεώσεων που λήγουν εντός των επόµενων 18 µηνών.

ΥΓ: Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα εισηγηθεί στην επικείµενη Ετήσια Γενική Συνέλευση τη µη απόδοση µερίσµατος για το 2015.

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Τουλάχιστον διακόσια είκοσι πέντε (225) ελληνικά ξενοδοχεία είναι προς πώληση, αυτή τη στιγμή, όπως προκύπτει από μελέτη που διενήργησε η PwC.

Γιατί δεν γίνονται αγοραπωλησίες; Οι ζητούμενες τιμές είναι σημαντικά υψηλότερες της εκτιμώμενης αξίας των μονάδων, εκτιμά.

Ο κατακερματισμός του κλάδου, τα μικρά μεγέθη (μόλις 307 από 9.745 ξενοδοχεία έχουν δυναμικότητα άνω των 300 κλινών) και η χαμηλή ποιότητα (μόνο το 17% ανήκει στην κατηγορία 4 ή 5 αστέρων) είναι τα βασικά προβλήματα που αναστέλλουν το ενδιαφέρον.

Το υψηλό κόστος αγοράς και ανέγερσης, που εξηγεί και τον αξιοσημείωτο δανεισμό, και η άρνηση προσαρμογής των ξενοδόχων στις νέες τιμές που έφερε η κρίση εξηγούν γιατί ζητούν ακόμη τιμήματα πάνω από αυτά που είναι πρόθυμοι να συζητήσουν οι αγοραστές.

 

ΗILTON: Σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για τον κλάδο, το ενδιαφέρον για το προς πώληση Hilton είναι υψηλό.

Μη δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να καταθέσουν ηχηρά ονόματα από τη βιομηχανία των private equity funds σε συνεργασία με ξενοδοχειακές αλυσίδες που θα αναλάβουν τη διαχείριση του ιστορικού ξενοδοχείου, έτσι και η δεσμευτική προσφορά τους κριθεί προτιμητέα.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, οι προσφορές θα κινούνται στα επίπεδα που αποτιμά η Alpha την Ιονική Ξενοδοχειακή στα βιβλία της (σ.σ. 170 εκατ. ευρώ).

Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποτίμηση δεν αποτελεί συνάρτηση μόνο των EBITDA αλλά και της αξίας του ακινήτου.

ΥΓ: Τα EBITDA ανήλθαν πέρσι στα 6,8 εκατ. ευρώ, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2010 (6,5 εκατ. ευρώ). Σημειώνεται ότι το 2007 τα EBITDA της εταιρείας ανήλθαν σε 12,7 εκατ. ευρώ.

 

ΑΣΤΑΚ: Ούτε και φέτος -και παρά το γεγονός ότι ο Όμιλος της Alpha Bank δικαιούται πλέον να δίνει μερίσματα- η διοίκηση της θυγατρικής Alpha Αστικά Ακίνητα θα προτείνει στην επικείμενη τακτική γενική συνέλευση τη διανομή μετρητών στους μετόχους της.

Πάντως, την ώρα που η κεφαλαιοποίηση της ΑΣΤΑΚ στο ταμπλό έκλεισε χθες στα 63,28 εκατ. ευρώ, η εισηγμένη διέθετε στις 31/12/2015 θετικό καθαρό ταμείο (κυρίως προθεσμιακές καταθέσεις) 64,9 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια 133,9 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v