Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 22 2016

Το «γαλαντόμο» μέρισμα του Ελ Βενιζέλος και οι απαιτήσεις της ΕΥΑΘ

Το «γαλαντόμο» μέρισμα του Ελ Βενιζέλος και οι απαιτήσεις της ΕΥΑΘ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: Τη διανομή στους μετόχους 114,6 εκατ. ευρώ (3,82 ευρώ ανά μετοχή), θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων το ΔΣ της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 120,65 εκατ. ευρώ (4,02 ευρώ ανά μετοχή).

 

ΔΑΑ- ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Το ποσό των 9,9 εκατ. ευρώ έβαλε στην πρόσφατη αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Αττικής ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, όπως αναφέρεται στην ετήσια έκθεση για τη χρήση 2015, αποκτώντας 33 εκατ. μετοχές.

Στο τέλος Φεβρουαρίου η εύλογη αξία των παραπάνω μετοχών ανερχόταν σε 2,74 εκατ. ευρώ. Με χθεσινό κλείσιμο ( 19/4) η εύλογη αξία ανέρχεται σε 4,12 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση σε μετοχές της Αττικής έχει ταξινομηθεί στα διαθέσιμα προς πώληση στοιχεία ενώ η ΔΑΑ έλαβε όπως αναφέρεται «τη συναίνεση και την παραίτηση από την ΕΤΕπ για την επένδυση αυτή» καθώς «τα αποκτηθέντα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν αποτελούν Εγκεκριμένες Επενδύσεις, όπως καθορίζεται στις συμβάσεις χρηματοδότησης που έχουν συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΤΕπ σε σχέση με τον δανεισμό της Εταιρείας.»

 

ΕΥΑΘ: Επιδείνωση εμφάνισε την περασμένη χρονιά η είσπραξη απαιτήσεων της εισηγμένης.

Οι απαιτήσεις πελατών που ήταν εισπρακτέες άνω των 12 μηνών ανήλθαν στο τέλος του 2015 σε 37 εκατ. ευρώ από 31,46 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Εξ αυτών απαιτήσεις ύψους 20,4 εκατ. ευρώ έχουν χαρακτηρισθεί ως επισφαλείς έναντι 17,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Απαιτήσεις συνολικού ποσού 16,6 εκατ. δεν χαρακτηρίσθηκαν ως επισφαλείς και αφορούν κυρίως σε ιδιώτες.

Οι εμπορικές απαιτήσεις πελατών που είναι εισπρακτέες εντός 12 μηνών ανήλθαν στο τέλος Δεκεμβρίου σε 25 εκ. ευρώ έναντι 26,2 εκ. ευρώ στο τέλος του 2014.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v