Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 12 2016

Tips από τα αποτελέσματα του ΟΤΕ

Tips από τα αποτελέσματα του ΟΤΕ

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ: Στα 29,9 εκατ. ευρώ ανήλθε το κόστος του τελευταίου προγράμματος εθελουσίας εξόδου που έτρεξε ο όμιλος ΟΤΕ και το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου μήνα, με την αποχώρηση από την εργασία όσων δήλωσαν συμμετοχή.

Το κόστος θα περιληφθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων του τρέχοντος γ΄ τριμήνου.

 

ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ: Μείωση κατά 18,7% και 14,4%, αντίστοιχα, εμφάνισε στο α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο συνολικός και ο καθαρός δανεισμός του ομίλου ΟΤΕ.

Τα συνολικά δάνεια μειώθηκαν στα 1,78 δισ από 2,19 δισ. ευρώ μέσα στο εξάμηνο με τα ταμειακά διαθέσιμα να διαμορφώνονται στις 30.6 στο 1,03 δισ. ευρώ. Έτσι ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα 736,4 εκατ. ευρώ με ίδια κεφάλαια 2,6 δισ. ευρώ.

 

TELECOM ROMANIA: Οι ζημιές από τις συμμετοχές στο α εξάμηνο ανήλθαν σε 18,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. το αντίστοιχο περσινό διάστημα και οφείλονται κατά κύριο λόγο στις επιδόσεις της Telekom Romania.

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Οι επενδύσεις της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 316 εκατ. ευρώ στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v