Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 1 2017

Η Πειραιώς και η απόφαση-ανάσα για το Citylink

Η Πειραιώς και η απόφαση-ανάσα για το Citylink

Κέρδος 45,4 εκατ. ευρώ έγραψε στο β' τρίμηνο της χρήσης η Πειραιώς, χάρη στη δικαστική απόφαση που κέρδισε η θυγατρική της Picar εναντίον του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για τα μισθώματα του Citylink (πρώην μέγαρο ΜΤΣ).

Το Μονομελές Εφετείο Αθηνών αποφάσισε να μειωθεί κατά 20% το ετήσιο καταβαλλόμενο μίσθωμα για την περίοδο μεταξύ 1/1/2014 με 31/12/2015.

Το σημαντικότερο, όμως, για την Πειραιώς είναι ότι εξαιτίας της δικαστικής διευθέτησης του συμβολαίου, παύει να ισχύει από 13/12/2013 και για το μέλλον η συμφωνημένη σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος για το Citylink.

Το ΜΤΣ κατέθεσε στον Άρειο Πάγο αίτηση αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης και αναίρεσής της, αλλά αυτό δεν εμπόδισε την Πειραιώς, στηριζόμενη σε γνωμοδότηση ανεξάρτητου νομικού συμβούλου, να προχωρήσει σε αλλαγή εκτιμήσεων και παραδοχών, όσον αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της Picar ως εκμισθωτή του Citylink.

Έτσι, η εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων μειώθηκε κατά 182,6 εκατ. ευρώ, τα ενσώματα πάγια στοιχεία απομειώθηκαν κατά 67,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις μειώθηκαν κατά 295,9 εκατ. ευρώ!

Ως εκ τούτου, εγγράφηκε στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων καθαρό κέρδος 45,4 εκατ. ευρώ, μειώνοντας εν μέρει τις σωρευτικές ζημίες, ύψους περίπου 170 εκατ., που είχε εγγράψει ο όμιλος την περίοδο 2008-2016 από τη αποτίμηση του ακινήτου Citylink.

ΥΓ: Το αίτημα του ΜΤΣ περί χορήγησης προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης απορρίφθηκε.

ΥΓ Ι: Η ρήτρα αναπροσαρμογής του μισθώματος προέβλεπε αύξηση κατά 156%.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v