Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 8 2018

«Μπαίνει μέσα» και λόγω... τόκων η Λεβεντέρης

«Μπαίνει μέσα» και λόγω... τόκων η Λεβεντέρης

Τα ετήσια αποτελέσματα της συρματουργίας Λεβεντέρης δεν ικανοποίησαν κανέναν: Πτώση πωλήσεων από το 1,52 στο 1,23 εκατ. ευρώ, αρνητικό EBITDA (-444 χιλ. ευρώ) και ζημιογόνο τελικό αποτέλεσμα (-744 χιλ. έναντι -1,19 εκατ. ευρώ).

Και σαν να μην έφταναν παράγοντες όπως η δύσκολη αγορά και ο επηρεασμός από την κρίση, η εισηγμένη εταιρεία επιβαρύνεται κάθε χρόνο με πολύ σημαντικούς (για τα μεγέθη της) τόκους, τόσο προς τους προνομιούχους όσο και προς τους βασικούς της μετόχους!

Ειδικότερα το 2017, η εισηγμένη κατέβαλε 94 χιλ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 7,6% των ετήσιων πωλήσεών της) τόκους προς τους προνομιούχους μετόχους της.

Πέραν όμως αυτού, η Λεβεντέρης επιβαρύνεται και με τόκους για τα ποσά που η εταιρεία οφείλει στους βασικούς της μετόχους. Ειδικότερα, στις 31/12/2017 η εισηγμένη όφειλε 1,55 εκατ. ευρώ στο κονδύλι «λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις», που αποτελεί «δάνειο αορίστου διαρκείας από τους βασικούς μετόχους για ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας. Είναι μειωμένης εξασφάλισης, χωρίς εγγυήσεις και με τους συνήθεις εμπορικούς όρους» (το πιθανότερο είναι ότι το ποσό προέρχεται από τις αμοιβές της διοίκησης, οι οποίες δεν εισπράττονται).

Η ουσία είναι ότι ο συνδυασμός αυτών των τοκοφόρων υποχρεώσεων προς μετόχους της εταιρείας (προνομιούχους και βασικούς) επιβαρύνει την εισηγμένη κάθε χρόνο με μεγάλα ποσά για τα μεγέθη της, την ίδια περίοδο όπου η Λεβεντέρης «μπαίνει μέσα» και σε λειτουργικό επίπεδο…

Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι οι ζημίες του 2017 αντιστοιχούσαν στο 60% των πωλήσεών της!

ΥΓ: Έτσι εξηγείται το γιατί η τιμή της προνομιούχου μετοχής είναι πολύ υψηλότερη από αυτή της κοινής (0,296 έναντι 0,16 ευρώ). Και γιατί η τιμή του κοινού τίτλου δεν λέει να «σηκώσει κεφάλι» κατά την τελευταία πενταετία, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα αποτίμησή της (γύρω στα 2 εκατ. ευρώ) είναι πολύ χαμηλότερη από την καθαρή της θέση (6,628 εκατ. ευρώ στις 31/12/2017).

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v