Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 2 2020

Επιστρατεύτηκαν... ΠΝΠ για να προχωρήσουν κρίσιμα έργα πληροφορικής

Επιστρατεύτηκαν... ΠΝΠ για να προχωρήσουν κρίσιμα έργα πληροφορικής

Να επιταχύνει την υλοποίηση ορισμένων έργων πληροφορικής στο δημόσιο, που συνδέονται με τις έκτακτες συνθήκες στη χώρα λόγω κορωνοϊού, επιχειρεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με διάταξη που εντάχθηκε στην τελευταία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τα έκτακτα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Στη διάταξη προβλέπεται πως «με απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται τα έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η έναρξη εκτέλεσης των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (...), καθώς και για την εξ αποστάσεως παροχή υπηρεσιών δημόσιων φορέων σε πολίτες και επιχειρήσεις».

Στην περίπτωση που ένα έργο τεχνολογίας στο δημόσιο περιλαμβάνεται στον συγκεκριμένο κατάλογο, τότε, μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης ή ανάθεσης, «ο επιλεγείς ανάδοχος προσκαλείται άμεσα να υπογράψει τη σύμβαση για την εκτέλεση έργων (...), προσκομίζοντας μόνο υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει πως δεν συντρέχει κάποιο νομικό κώλυμα για την ανάληψη του έργου και πως εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια της διακήρυξης».

Ο ανάδοχος θα έχει προθεσμία τριάντα ημερών να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα και αν δεν το πράξει, θα κηρύσσεται έκπτωτος.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v