Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 7 2020

«Στρατοπεδεύει» για 50 χρόνια στη Μεσογείων η ΔΕΗ

«Στρατοπεδεύει» για 50 χρόνια στη Μεσογείων η ΔΕΗ

Σύμβαση 50ετούς μίσθωσης του πρώην στρατοπέδου «ΑΝ/ΧΗ Πλέσσα Μιχαήλ» στη λεωφόρο Μεσογείων, με δικαίωμα 10ετούς παράτασης, υπέγραψε στις 3 Ιουλίου η ΔΕΗ με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, με σκοπό τη μετακόμιση των υπηρεσιών της.

Το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 2,7 εκατ. ευρώ και αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία, βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Λόγω των δαπανών που θα απαιτηθούν για την ανοικοδόμηση, ανακατασκευή και μετεγκατάσταση των μονάδων του στρατοπέδου, παρέχεται το δικαίωμα στη ΔEΗ μη καταβολής μισθώματος κατά το πρώτο έτος μίσθωσης, ενώ για τα επόμενα τέσσερα έτη η Επιχείρηση μπορεί να καταβάλλει το 50% του μισθώματος.

Το νέο κτιριακό συγκρότημα, που θα ανεγερθεί, θα περιέλθει στην κυριότητα του εκμισθωτή, μετά τη λύση ή λήξη της μίσθωσης.

Η ΔEΗ έχει ήδη συστήσει νέα θυγατρική (ΔEΗ Έργο Μεσογείων Μονοπρόσωπη ΑΕ), σκοπός της οποίας θα είναι η υλοποίηση της σύμβασης μίσθωσης, ο καλύτερος δυνατός τρόπος χρήσης και εκμετάλλευσής του, η αναγκαία κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων και η ανέγερση νέων.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v