Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 7 2003

Κλωνατέξ: ”Βαμβακο-γυρίσματα” και ”καλύματα”

Ανάμεσα στα ερωτήματα που έθεσε το ΧΑ στην ζημιογόνο επί δύο χρήσεις εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ (συμφερόντων ως γνωστόν του κ. Θ. Λαναρά) ήταν και το εξής:

”Οσον αφορά την εταιρία ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ, που αναφέρεται στις σημειώσεις του ισολογισμού, ποια η μετοχική της σύνθεση. Πως ακριβώς δραστηριοποιείται με τις υπόλοιπες εταιρίες του ομίλου η προαναφερόμενη εταιρία, και ποιες ακριβώς οι διεταιρικές συναλλαγές της κατά το 2002;”

Ιδού τώρα, και η απάντηση της ΚΛΩΝΑΤΕΞ:

”Η εταιρία ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ, ιδιοκτησία της εταιρίας ΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΤΕ, (επίσης συμφερόντων του κ. Λαναρά, αν δεν απατώμεθα) δραστηριοποιείται στην εμπορία των πρώτων υλών και για το σκοπό αυτό διαθέτει την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Κατόπιν τούτου εταιρίες του Ομίλου για την εξασφάλιση και την χρηματοδότηση σημαντικών ποσοτήτων βάμβακος συνήψαν σύμβαση αγοράς βάμβακος με την εταιρία ΒΙΟΚΟΤ οι οποίες εγκρίθηκαν και από τις Γενικές Συνελεύσεις των εταιριών.

Για την χρηματοδότηση ήδη αγορασθεισών ποσοτήτων βάμβακος πωλήθησαν στην εταιρία ΒΙΟΚΟΤ ΑΕ 24,9 εκατ. κιλά βάμβακος και στη συνέχεια αγοράσθησαν αντίστοιχες ποσότητες σύμφωνα με τις ανάγκες των εταιριών για ανάλωση. Οι ως άνω ανταλλαγές μέχρι 31/12/2002 ήταν ύψους ευρώ 27,3 εκατ.”

Αμα καταλάβατε από την απάντηση τι ακριβώς συμβαίνει, να μας το πείτε κι εμάς που δεν το πολυκαταλάβαμε. Πιθανώς να είμεθα περιορισμένης νοημοσύνης, πιθανώς να μην τα λέει και πολύ... καθαρά η εταιρία.

Οσο για το τί περίπου φαίνεται να συμβαίνει, ένα έχουμε να πούμε.

Για ”γυρίσματα” με μετοχές ξέραμε. Τα... ”γυρίσματα” με βαμβάκι τα μαθαίνουμε τώρα!!! Ποτέ δεν είναι αργά θα μου πείτε...

Μην ξεχάσουμε όμως να σας ενημερώσουμε και για τις εγγυήσεις που έχει δώσει η ΚΛΩΝΑΤΕΞ για τα δάνεια της. Εχουμε λοιπόν και λέμε:

”για την εξασφάλιση δανείων του Ομίλου έχουν α) εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις επί ακινήτων ύψους ευρώ 81,3εκατ., β) συσταθεί επί κινητών αξιών ενέχυρα ύψους ευρώ 67,4εκατ., ενώ τόσο η Εταιρία όσο και οι θυγατρικές της έχουν χορηγήσει εταιρικές εγγυήσεις για απαιτήσεις εταιριών του Ομίλου.”

Μπόλικα τα... ”καλύματα”, να δούμε και τι... περισσεύει.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v