Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 17 2008

Η ΑΤΕ, η ΑΓΡΑΣ και η Κομισιόν

Η ΑΤΕ, η ΑΓΡΑΣ και η Κομισιόν
Ένα σημαντικό όπλο στην προσπάθειά της να πετύχει βελτίωση της προσφοράς της Groupama για το 50,08% της ΑΓΡΑΣ έχει από προχθές η ΑΤΕ.

Η Κομισιόν αποφάσισε οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές να μπορούν κατ' εξαίρεση για την επόμενη τριετία να αποτιμούν τα χρεόγραφα του χαρτοφυλακίου διαθεσίμων προς πώληση σε αξία κτήσης και όχι στην ισχύουσα τρέχουσα.

Αυτό σημαίνει πρακτικά για την ΑΓΡΑΣ ότι η καθαρή θέση της που πιέστηκε αισθητά λόγω των ζημιών και των διαφορών αποτίμησης από το χαρτοφυλάκιο διαθεσίμων προς πώληση θα ανακάμψει αισθητά.

Στις 30/6 η καθαρή θέση της είχε υποχωρήσει 14,68 εκατ. ευρώ από 32,6 εκατ. ευρώ στις 31/12/07. Η μείωση μάλιστα της καθαρής θέσης της κάτω του 50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου επέβαλε και την άμεση ανάγκη κεφαλαιακής της ενίσχυσης.

Με την τροποποίηση που επιφέρει στα ΔΛΠ η Κομισιόν, η καθαρή θέση της ΑΓΡΑΣ στις 31/12/08 θα είναι σημαντικά υψηλότερη των 14,6 εκατ. ευρώ και οι Γάλλοι ως πρώτοι προτιμητέοι θα πρέπει να το συνυπολογίσουν σε ενδεχόμενη βελτιωτική προσφορά.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v