Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 15 2009

Διευκρινίσεις για ΑΕΕΧ και Δία

Διευκρινίσεις για ΑΕΕΧ και Δία
Την προηγούμενη εβδομάδα ο "Χ" είχε γράψει για τα πρωτόγνωρα μεγάλα discounts των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και επίσης για το γεγονός ότι δύο εξ αυτών διαθέτουν πλέον χαρτοφυλάκιο κάτω των 10 εκατ. ευρώ και αν δεν αλλάξει δραστικά η χρηματιστηριακή συγκυρία, τότε μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να προχωρήσουν σε αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, αν θέλουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Λόγω διαφόρων αποριών και σχολίων που υπήρξαν, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Πρώτον, πράγματι (στοιχεία ΕΘΕ 31/12/2008) το discount της μετοχής της Δίας σε σχέση με την εσωτερική της αξία (NAV) ανέρχεται στο 47,7%. Η ενδεχόμενη δυσαναλογία σε σχέση με το παρελθόν δεν οφείλεται μόνο στη μεταβολή του Γενικού Δείκτη αλλά και στο γεγονός ότι υπήρξε και η απορρόφηση του χαρτοφυλακίου της πρώην Global AEEX.

Δεύτερον, σε περίπτωση διάλυσης μιας ΑΕΕΧ, τότε προφανώς ρευστοποιούνται οι τίτλοι της και επιστρέφεται στους μετόχους της το σύνολο της περιουσίας που θα προκύψει.

Τρίτον, θα μπορούσε ενδεχομένως, έπειτα από αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, οι ΑΕΕΧ να μετατραπούν σε Αμοιβαία Κεφάλαια και έτσι με τον τρόπο αυτόν οι σημερινοί μέτοχοι να μπορούν να ρευστοποιούν αποφεύγοντας το discount και χωρίς το ενδεχόμενο πρόβλημα της χαμηλής εμπορευσιμότητας της μετοχής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v