Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 9 2004

ΣΜΕΧΑ 2: Οι σχέσεις με τα μέλη & ο γεν. διευθυντής

Ως δεύτερος άξονας της ομάδας υποψηφίων θεωρείται η διαμόρφωση σχέσεων με τα μέλη. Επ’ αυτού η ομάς προτείνει: διαρκή καταγραφή και εκτίμηση των εξελίξεων της αγοράς σε μακροπρόθεσμη βάση, αξιολόγηση των επιπτώσεων που θα έχουν οι αναμενόμενες εξελίξεις στον κλάδο, ενημέρωση των μελών και ανάληψη αντίστοιχων πρωτοβουλιών.

Όπως εξηγείται, η αξιολόγηση θα γίνεται μέσω του Ινστιτούτου, καθώς και μέσω θεματικών επιτροπών και ομάδων εργασίας, οι οποίες θα απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από μέλη του ΣΜΕΧΑ, ενώ όταν είναι αναγκαίο θα καλούνται να συμμετάσχουν και ειδικοί της αγοράς.

Επίσης προβλέπεται υποστήριξη των μελών σε νομικά θέματα γενικού ενδιαφέροντος, αλλά και νομική-ηθική υποστήριξή τους σε περιπτώσεις που βάλλονται άδικα.

Ακόμη προβλέπονται ανοιχτές συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΣΜΕΧΑ, που σημαίνει να ενημερώνονται τα μέλη για τον χρόνο κατά τον οποίο θα συνεδριάζει το Δ.Σ. και για τα θέματα που θα συζητήσει, ενώ θα μπορούν να παρεμβαίνουν.

Δεν θα μπορούσε βέβαια να λείπει και μια αναφορά στα… οικονομικά. Η ομάδα υπόσχεται λοιπόν διατήρηση των εισφορών στο ΣΜΕΧΑ σε χαμηλά επίπεδα, αλλά και προσπάθεια περιορισμού τους.

Τρίτος άξονας του προγράμματος τα οργανωτικά θέματα. Όπως αναφέρεται, το Δ.Σ. θα πρέπει να λειτουργεί ΜΟΝΟ ως θεματοφύλακας του Καταστατικού και κυρίως ως όργανο ελέγχου της στρατηγικής και των αποφάσεων της Γ.Σ., αλλά και των δικών του.

Η εκπροσώπηση του ΣΜΕΧΑ και η λειτουργία του πρέπει να ανατεθούν καταστατικά σε γενικό διευθυντή - τεχνοκράτη, που θα διορίζεται από τη Γ.Σ με τριετή θητεία. Ο γενικός διευθυντής θα μετέχει στο Δ.Σ., θα έχει την ευθύνη της εκπροσώπησης του ΣΜΕΧΑ απέναντι στις αρχές και θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη της λειτουργίας των εργασιών του Συνδέσμου. Θα απολογείται στη Γ.Σ., ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του θα ενημερώνει το Δ.Σ. για τη δράση του και θα ελέγχεται από αυτό.

Η εν λόγω ομάδα χρηματιστών δεσμεύεται ότι η νέα διοίκηση που θα εκλεγεί θα έχει υποχρέωση να φέρει εντός 3 μηνών στη Γ.Σ. σχέδιο καταστατικού, βάσει του οποίου θα διασφαλίζονται τα παραπάνω.

Αρκεί βεβαίως να… επικρατήσουν στην αναμέτρηση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v