Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 25 2004

ΕΜΠΟΡΙΚΗ: Το θεσμικό σκέλος του ”απορρήτου”

Επειδή κάποιοι αναγνώστες μας ρωτούν τι ακριβώς προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο για την περίπτωση της Εμπορικής, η διοίκηση της οποίας έχει ήδη επικαλεστεί το ”επιχειρηματικό απόρρητο”, ανατρέξαμε στα σχετικά έγγραφα, δηλαδή στο Προεδρικό Διάταγμα 350/1985 και συγκεκριμένα στο άρθρο 5, παράγραφος 5, εδάφιο α΄, το οποίο λέει τα εξής:

”Η εταιρία πληροφορεί το συντομότερο δυνατό το κοινό για νέα σημαντικά γεγονότα που επέρχονται στη σφαίρα της δραστηριότητάς της, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και τα οποία δύναται λόγω των επιπτώσεών τους στην περιουσιακή ή οικονομική της κατάσταση, ή γενικότερη πορεία των υποθέσεών της, να προκαλέσουν σημαντική διακύμανση των τιμών των μετοχών της.

Εν τούτοις η Επιτροπή του Χρηματιστηρίου δύναται να απαλλάσσει την εταιρία από αυτή την υποχρέωση, αν η ανακοίνωση ορισμένων πληροφοριών δύναται να προξενήσει ζημία στα νόμιμα συμφέροντα της εταιρίας”.

Αυτά λέει το εδάφιο κι εφιστούμε την προσοχή σας στη διατύπωση σύμφωνα με την οποία οι αρχές ΔΥΝΑΝΤΑΙ, δεν υποχρεούνται δηλαδή να παράσχουν τη σχετική εξαίρεση.

Που σημαίνει βέβαια ότι πρέπει να μελετήσουν το θέμα σοβαρά και μετά να αποφασίσουν, προφανέστατα όχι επί τη βάσει μιας ολιγόλογης ανακοίνωσης ωσάν αυτή που εξέδωσε την περασμένη Πέμπτη η διοίκηση της Εμπορικής.

Πότε έχει διοικητικό συμβούλιο το Χ.Α.;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v