Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 20 2009

Η Μουζάκης, η εφορία και τα ερωτήματα

Η Μουζάκης, η εφορία και τα ερωτήματα
Με ζημίες έπειτα από αφαίρεση φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 5,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο όμιλος Μουζάκης.

Η ιστορική βιομηχανία είχε να αντιμετωπίσει εκτός από την πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ε.Ε. και την αθρόα εισαγωγή φθηνών -κυρίως- κινεζικών προϊόντων και την… εφορία.

Κατά τη διάρκεια τακτικού φορολογικού ελέγχου στην κατά 50% θυγατρική της Μουζάκης "Ήλιος" για τις χρήσεις του 2003 έως και του 2007 προέκυψε συνολική φορολογική επιβάρυνση 3,1 εκατ. ευρώ.

Η Ήλιος είχε σχηματίσει για ανέλεγκτες χρήσεις πρόβλεψη ύψους 112 χιλ. ευρώ.

Η διαφορά μεταξύ των υπολογισμών της οικονομικής διεύθυνσης του ομίλου Μουζάκης και της εφορίας προέκυψε γιατί η τελευταία αποφάσισε να φορολογηθεί η υπεραξία από την αναπροσαρμογή παγίων σε εύλογη αξία με συντελεστή 35% (συντελεστής φορολογίας εισοδήματος) πλέον προσαυξήσεων.

Η άποψη της εφορίας εδράζεται στο γεγονός ότι η Μουζάκης, αν και ενοποιεί πλήρως την Ήλιος, δεν ελέγχει πάνω από το 95% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η Μουζάκης πλήρωσε τους φόρους, "οι οποίοι" όπως τονίζεται στην έκθεση διοίκησης, που συνοδεύει τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου "είναι άγνωστο πότε θα επιστραφούν και μάλιστα άτοκα".

Η εισηγμένη δεν προσέφυγε στα δικαστήρια διότι, όπως επισημαίνεται, ήταν δύσκολο να προβλεφθεί το αποτέλεσμα, ενώ στις 15 Ιουλίου μεταβίβασε το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Ήλιος σε τρίτους, έναντι τιμήματος 2,7 εκατ. ευρώ.

Γεννάται ως εκ τούτου το ερώτημα, γιατί αναφέρει η Μουζάκης την περίπτωση να επιστραφούν οι φόροι, έστω άτοκα, αφού δεν προσέφυγε στα δικαστήρια; Και αν συμβεί κάτι τέτοιο ποιος θα εισπράξει την επιστροφή; Η Μουζάκης ή η Ήλιος υπό τη νέα της ιδιοκτησία;

Υ.Γ.:  Επειδή το θέμα αγγίζει αρκετούς ομίλους, που ελέγχουν θυγατρικές με ποσοστά χαμηλότερα του 95%, και όλοι έχουν προχωρήσει σε 1 ή 2 αναπροσαρμογές αξίας παγίων από το 2004 που ξεκίνησε η εφαρμογή των ΔΛΠ μέχρι σήμερα, καλό είναι η Ε.Κ. να διευκρινίσει άμεσα το ζήτημα μήπως καιροφυλακτούν και άλλες… εκπλήξεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v